Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Ο κ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΟΙ ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Ο κ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α.Ρ.Σ.Ι. 19-12-2010

Μαζί με την καταιγίδα αντιλαϊκών μέτρων κυβέρνησης – κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ που διαλύουν κάθε έννοια δωρεάν δημόσιας περίθαλψης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας βρίσκει την ευκαιρία «στα μουλωχτά» να κάνει το χατήρι της γνωστής ημέτερης παρεούλας μεγαλοδιευθυντών και μεγαλοκαθηγητών που λυμαίνονται επί χρόνια το ΕΣΥ και δρουν σαν ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΩΝ στο παρασκήνιο του υπουργείου υπαγορεύοντας μέτρα ΑΝΕΝΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑΣ με τα οποία διαφωνεί όχι μόνο η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών, αλλά ακόμα και η μεγάλη πλειοψηφία των έντιμων συντονιστών διευθυντών και πανεπιστημιακών.
Στο νέο νσχ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» που αφορά κυρίως την πρωτοβάθμια περίθαλψη και τις προμήθειες, μπήκαν από την «πίσω πόρτα» διατάξεις που δεν υπήρχαν στο προσχέδιο και κατοχυρώνουν τα σκανδαλώδη προνόμια του μεγαλοδιευθυντικού και μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου :
Άρθρο 57- Βαθμοί Γιατρών Ε.Σ.Υ.- Εφημερίες
1. Στο τέλος της περίπτωσης Δ του άρθρου 4 του Ν.3754/2009 προστίθεται η φράση
«και Συντονιστής Διευθυντής» και απαλείφεται η λέξη «και» πριν τη λέξη
«Διευθυντής» στην ίδια πρόταση.
2. Το άρθρο 43 του Ν.3205/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι μηνιαίοι βασικοί
μισθοί όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ορίζονται από 1ης Ιανουαρίου 2011, στα παρακάτω
ποσά:
α. Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής, μέλος Δ.Ε.Π. 2.055 ευρώ
β. Διευθυντής και Αν. Καθηγητής, μέλος Δ.Ε.Π 2.054 ευρώ
γ. Επιμελητής Α' και Επίκουρος Καθηγητής, μέλος Δ.Ε.Π 1.759 ευρώ
δ Επιμελητής Β' και Λέκτορας, μέλος Δ.Ε.Π 1.468 ευρώ
ε. Ειδικευόμενος 1.027 ευρώ
3. Στο ιατρικό προσωπικό του κλάδου Ε.Σ.Υ. περιλαμβάνονται και οι οδοντίατροι,
καθώς και οι ιατροί που ανήκουν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της
Θεσσαλονίκης και στις κλινικές, τμήματα, εργαστήρια και μονάδες αυτού.»
4. Το εδάφιο 4 της περίπτωσης Β του άρθρου 4 του ν.3754/2009 αντικαθίσταται ως
εξής: «Με απόφαση της Διοίκησης του νοσοκομείου, οι θέσεις που συστήνονται ή
προκηρύσσονται, δύναται να συστήνονται ή να προκηρύσσονται σε διαφορετικό
βαθμό από αυτόν της κενωθείσας ή νεοσυσταθείσας θέσης.»
Άρθρο 62
Στο τέλος της περίπτωσης Θβ, του άρθρου 4, του Ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄)
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών συγκροτούνται με
απόφαση του Διοικητή της ΥΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ
45 Α΄). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται
ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω συμβουλίων, η διαδικασία λήψης απόφασης, η
ιεράρχηση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινόμενων. Μέχρι την
έκδοση της υπουργικής απόφασης που ρυθμίζει τη λειτουργία των συμβουλίων
κρίσης ισχύουν οι σχετικές αποφάσεις υπ΄αριθμ.39832/1997 (ΦΕΚ 1088 Β΄) και
2103/2003 (ΦΕΚ 33 Β΄) υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή των
νόμων 2519/1997 ΦΕΚ 165 Α΄) και 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α΄) αντίστοιχα.»
Άρθρο 64
3.Στο τέλος της παραγράφου 7, του άρθρου 7 του ν. 3329/2005
προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Ο αναπληρωτής Διοικητής των
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων διορίζεται από τον Υπουργό, μεταξύ τριών
ατόμων που προτείνονται από το οικείο ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου
και είναι μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή
Καθηγητή».
Δηλαδή :
1) Επαναφέρεται οριστικά και αμετάκλητα η βαθμίδα του συντονιστή διευθυντή σαν ξεχωριστός βαθμός, με σκανδαλώδεις υπερεξουσίες. Το ΕΣΥ πλέον θα έχει … 6 (έξι) (!!!!) βαθμούς ειδικευμένων γιατρών (Συντονιστής Διευθυντής, Διευθυντής, Επιμελητής Α΄, Επιμελητής Β΄, Επικουρικός Επιμελητής, Επιμελητής με μπλοκάκι ΚΕΕΛΠΝΟ). Η πονηρή διάταξη για 1 ευρώ (!!!!) διαφορά στον βασικό μισθό αποσκοπεί ακριβώς στην κατοχύρωση ξεχωριστού βαθμού μέσα στην δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία.
2) Καταργείται και τυπικά κάθε υπόλειμμα από τη συλλογική σύμβαση των νοσοκομειακών γιατρών με το κράτος (1-12-08), αλλά και από τον ν. 3754.
3) Θεσμοθετείται αιωνίως η διαφθορά, ο χρηματισμός και η παραοικονομία, αφού και οι πέτρες ξέρουν ότι η ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑ, η ΜΕΓΑΛΟΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ – ΜΕΓΑΛΟΚΑΘΗΓΗΤΙΚΗ ΥΠΕΡΕΞΟΥΣΙΑ και η ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στη διοίκηση των τμημάτων είναι η σημαντικότερη πηγή διαφθοράς στο ιατρικό σώμα.
4) Παραδίνεται «άνευ όρων» στο μεγαλοκαθηγητικό κατεστημένο ακόμα και η … διοίκηση (!!!) νοσοκομείων που έχουν πανεπιστημιακές κλινικές. Το τι σημαίνει αυτό φαίνεται αυτές τις μέρες π.χ. στο «Αιγινήτειο», όπου οι καθηγητάδες ζητούν από τους ειδικευόμενους να κάνουν … σπαστά τακτικά ωράρια (4 ώρες το πρωί και 3 το απόγευμα ή το βράδι) αντί να … πληρώνονται εφημερίες (!!!).
Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ κυβέρνηση ΕΕ – ΔΝΤ χρειάζεται πειθήνιους συνεργάτες στην κορυφή της επιστημονικής ιεραρχίας για να εφαρμόζεται η αντιλαϊκή της πολιτική, και γι’ αυτό σπεύδει να τους ανταμείψει αναλόγως. Μαζί με τα υπόλοιπα θεσμικά μέτρα (νσχ Διαμαντοπούλου, ανάθεση της ειδικότητας στις επιστημονικές εταιρείες, γιατροί με μπλοκάκι ΚΕΕΛΠΝΟ σε όλες τις ειδικότητες) επιχειρείται η ριζική συντηρητική αποδιάρθρωση της ιατρικής εκπαίδευσης, των εργασιακών σχέσεων των γιατρών και της επιστημονικής ιεραρχίας έτσι ώστε για όλον τον … 21ο αιώνα να υπάρχει ένα πλήρως ελεγχόμενο, υποταγμένο, ασπόνδυλο και πειθήνιο ιατρικό δυναμικό, έρμαιο στα χέρια των κυβερνήσεων, των πολυεθνικών εταιρειών και του μεγαλοϊατρικού κατεστημένου.
ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ !
ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΞΕΦΤΙΛΑΣ !
ΚΑΤΩ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΕΕ – ΔΝΤ !
Ο ΜΑΥΡΑΓΟΡΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ !
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΡΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ. ΠΟΛΥΕΠΙΜΕΛΗΤΙΚΟ, ΑΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΕΣΥ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΟΝΟΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ.