Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

ΕΙΝΑΠ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Αθήνα, 17/5/13

Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ εκφράζει την αγανάκτησή του για την ενέργεια της νομικής υπηρεσίας του νοσοκομείου ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ να καταθέσει στο Ειρηνοδικείο αίτηση ανακοπής, ώστε να ανασταλεί η αποζημίωση δεδουλευμένων οφειλών προς τους ειδικευόμενους της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ, οι οποίοι έχουν δικαιωθεί δικαστικά με έκδοση απόφασης διαταγής πληρωμής.
Η ενέργεια αυτή είναι απαράδεκτη, γιατί προσπαθεί να στερήσει από χαμηλόμισθους γιατρούς τα χρήματα τα οποία η Πολιτεία τούς οφείλει και τα οποία παρανόμως τα παρακρατεί.
Επίσης, σημειώνεται το προκλητικό σκεπτικό της νομικής υπηρεσίας του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ: «Οι οφειλές δεν είναι ληξιπρόθεσμες, διότι δεν έχουν εκδοθεί εντάλματα» (!!!).
Τέλος τονίζεται πως οι συνάδελφοι έχουν δικαιωθεί και από την Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ υπάρχουν ενυπόγραφες βεβαιώσεις οφειλών από τη Διοίκηση.
Η επαίσχυντη αυτή ενέργεια των αρμοδίων του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, σαφέστατα στοχεύει στο να δημιουργηθεί προηγούμενο για παρόμοιες υποθέσεις γιατρών άλλων νοσοκομείων σε όλη τη χώρα, ώστε να μην εκτελούνται δικαστικές αποφάσεις καταβολής οφειλομένων.
Απαιτούμε άμεσα την ανάκληση της απαράδεκτης προσφυγής του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ.
Την Τρίτη 21/5 που εκδικάζεται η απόφαση προκηρύσσουμε 4ωρη στάση εργασίας 9-12 π.μ., ώστε να παρευρεθούν οι ενδιαφερόμενοι γιατροί-μέλη μας και επίσης αντιπροσωπία του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ