Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΙΝΑ για την υπόθεση Αναισθησιολογικού και ΜΕΘ του Π Γ Ν Πατρών

 

Αρ. Πρωτ.: 35.2017
Πάτρα, 14 Σεπτεμβρίου 2017
Ψήφισμα ΕΙΝΑ για την υπόθεση Αναισθησιολογικού και ΜΕΘ του ΠΓΝΠ

Η ΕΙΝΑ καταγγέλλει τη συκοφαντική επίθεση -σε πρόσφατη συνέντευξη του κου Φίλου στην εφημ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- προς το επιστημονικό ιατρικό προσωπικό του του Αναισθησιολογικού Τμήματος και της ΜΕΘ του ΠΓΝΠ
Παίρνοντας θάρρος από την υπογραφή του Υπ. Παιδείας που τον επαναφέρει στο Παν/μιο Πατρών και τη χλιαρή -μέχρι τώρα- στάση του Υπ. Υγείας, δυσφημεί, συκοφαντεί και προσπαθεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη σε ιατρούς, κλινικές και νοσοκομείο, προβάλλοντας τον εαυτό του ως «μοναδικό σωτήρα» του καταρρέοντος συστήματος.
Είναι γνωστό σε όλους το επίπεδο και η προσφορά των συναδέλφων των τμημάτων Αναισθησιολογίας και ΜΕΘ που παρ’ όλες τις ελλείψεις και δύσκολες συνθήκες εργασίας, ιδίως την τελευταία τετραετία, κρατούν με αυταπάρνηση και προσωπικό κόστος το επίπεδο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε εξαιρετικό επίπεδο, επιστημονικά, διοικητικά και σε επίπεδο παροχής προς τους ασθενείς.
Η στάση του κου Φίλου αποτελεί ακραία έκφραση στην αυθαιρεσία που τρέφει ο ισχύων οργανισμός του Παν/κού Νοσοκομείου, που επιτρέπει τη διαιώνιση επιστημονικών και διοικητικών φέουδων.
Θεωρούμε αυτονόητη τη λήψη μέτρων από το Νοσοκομείο και την 6η ΥΠΕ απέναντι σε τέτοιες πρακτικές που δημιουργούν αν μη τι άλλο ανασφάλεια για το νοσηλευτικό ίδρυμα και τους κατοίκους της περιφέρειας.
Είναι προφανές πως μετά από αυτές τις εξελίξεις, δεν είναι δυνατή η ανάληψη καθηκόντων διεύθυνσης των τμημάτων Αναισθησιολογίας και ΜΕΘ από εκφραστές τέτοιων λογικών και πρακτικών. Η στάση του συνόλου των συναδέλφων που στηρίζουν αυτά τα τμήματα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γραμματέας
                                      

                                    Δημήτρης Ζιαζιάς                                                   Σπύρος Μάρκου