Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΠΟ ΑΡΣΙ ΒΟΛΟΥ

Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι,
Με αφορμή τις προβλέψεις του σχέδιου σύμβασης για εμπόδια στις μετακινήσεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο των επιμελητών και απαγόρευση μετακίνησης διευθυντών σας στέλνω μερικές σκέψεις:
είναι σωστό να παρθεί κάθε μέτρο που στην αρχική εφαρμογή της σύμβασης θα προτάσσει την πρόσληψη νέων γιατρών στο σύστημα και όχι ανακύκλωση των ήδη υπηρετούντων.
είναι όμως λάθος να συνεχιστεί και μάλιστα με πιο αποφασιστικό τρόπο ο "ιδρυματισμός στη θέση" όπου όποιος πάρει μια θέση μπορεί να μη μετακινηθεί ποτέ του μέχρι να πάρει σύνταξη
ήδη υπάρχουν εκατοντάδες γιατρών που διορίστηκαν το 1986 στην πρώτη εφαρμογή του ΕΣΥ σε κάποια θέση και συνεχίζουν απαράλλαχτα να κάνουν την ίδια ρουτίνα κάθε μέρα 28 χρόνια μετά αν ζουν και αν δε πήραν σύνταξη.
με τις προβλέψεις της σύμβασης για το αμετάθετο των διευθυντών μετά από 2 χρόνια το μισό και πάνω των γιατρών θα είναι πια χωρίς δικαίωμα διεκδίκησης άλλης θέσης
αυτό κατ ' αρχάς βλάπτει ευθέως τους γιατρούς της επαρχίας και των κέντρων υγείας.
σ' αυτά κανονικά μια παράταση της παραμονής - με τις σημερινές συνθήκες - για αρκετά χρόνια βγάζει το γιατρό εκτός επιστήμης
το μέτρο είναι ταξικό στο βαθμό που όσοι ζουν μόνο από το μισθό τους θα έχουν ισχυρό αντικίνητρο να παραιτηθούν από΄μια θέση ενώ όσοι έχουν άλλες οικονομικές ή/και κοινωνικές προϋποθέσεις και διασυνδέσεις θα έχουν την άνεση να μετακινούνται παραιτούμενοι ή χρησιμοποιώντας το πανεπιστήμιο στο οποίο δεν θα ισχύουν αντίστοιχοι περιορισμοί
αντιθέτως αυτοί που βρέθηκαν μέχρι σήμερα σε "καλές θέσεις" (καλοήθης περίπτωση: με υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον - κακοήθης: θέσεις δντων χειρουργικού τομέα σε κεντρικά νοσοκομεία) θα εξασφαλίζουν την μη εμφάνιση ανταγωνιστών ουρανοκατέβατων!
η σχετική διάταξη όπως είναι διατυπωμένη απαγορεύει ακόμη και την μετακίνηση από ΚΥ σε ΚΥ, τυπικά και από την Α΄χειρουργική ενός νοσοκομείου στη Β!
Σε παλιότερες συζητήσεις μας είχαμε πολύ σωστά υποστηρίξει την κινητικότητα των γιατρών στις μονάδες ΚΑΙ βαθμίδες της περίθαλψης.
Η κινητικότητα εξασφαλίζει μια ζωντάνια στο σώμα και με την έννοια των όσων μαθαίνει κανείς μετακινούμενος σε άλλη μονάδα και βέβαια με όσα φέρνει από μια άλλη εμπειρία.
Κανονικά θα έπρεπε οι γιατροί του ΕΣΥ να έχουν υποχρέωση σε κάθε βαθμό να μετακινηθούν για μερικά χρόνια για υποστήριξη των νοσοκομείων και κλινικών που έχουν προβλήματα ανάλογα πάντα με την ειδικότητα τους και - φυσικά - με εξασφάλιση επιστροφής σε τόπο που τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα.

Πρακτικά - και με γνώμονα την εξασφάλιση οι πρώτοι διορισμοί να αφορούν σε νέους συναδέλφους- προτείνω:
οι περιορισμοί μετακινήσεων και διεκδίκησης άλλης θέσης να αφορούν τα 3 πρώτα χρόνια από την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης.
στη συνέχεια να μην ισχύει κανένας περιορισμός για διεκδίκηση θέσης από δντες στην Α΄ζώνη
να περιγραφούν συγκεκριμένα κίνητρα για μετακίνηση σε άγονες περιοχές και ιδιαίτερα η εξασφάλιση δυνατότητας επιστροφής
ε! και εν τω μεταξύ μπορούμε να φανταστούμε και να διεκδικήσουμε ένα σύστημα μετακινήσεων και μετεκπαιδεύσεων για το μέλλον με ισότητα και δημοκρατία για όλους τους γιατρούς και με κριτήριο τις ανάγκες του συστήματος στο σύνολό του.
Επιμένω πως η ΑΡΣΙ πρέπει οπωσδήποτε να διαφοροποιηθεί από την διάταξη αυτή της σύμβασης
Να υποστηρίξουμε τις προσλήψεις νέων γιατρών
Να καταγγείλουμε την διαιώνιση του πελατειακού συστήματος

Μιχάλης Δικαιάκος