Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ, 26 -8 - 2010

Α. Σε σχέση με τις απλήρωτες δεδουλευμένες εφημερίες (ειδικευμένοι: Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος -ειδικευόμενοι: Ιούνιος, Ιούλιος). Αποφασίζουμε να προσφύγουμε δικαστικά και, επιπλέον, εάν έως την Δευτέρα 30/8 δεν έχουν αποπληρωθεί τα δεδουλευμένα των Απριλίου- Μαΐου για τους ειδικευμένους ιατρούς και του Ιουνίου για τους ειδικευόμενους ιατρούς, νέα συνέλευση την Δευτέρα 30/8, ώρα 8.30 το πρωί για οργάνωση επίσχεσης εργασίας από Τρίτη 31/8.

Β. Σε σχέση με την εφαρμογή του νέου νόμου 3868/2010 από 1/9: Αποφασίζουμε την κατάρτιση προγράμματος εφημεριών σύμφωνα με τις ανάγκες ασφαλούς λειτουργίας των τμημάτων. Το πρόγραμμα που έως τώρα καταρτιζόταν από τους Διευθυντές τμημάτων και ενέκρινε το Επιστημονικό Συμβούλιο παρείχε τα ελάχιστα απαιτούμενα εχέγγυα ασφαλούς λειτουργίας. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από το πρόγραμμα αυτό ενέχει κινδύνους για τους ασθενείς και μας βρίσκει αντίθετους.
Αποφασίζουμε την κατάρτιση πλήρους και ασφαλούς προγράμματος για τον μήνα Σεπτέμβριο, όπως γινόταν έως τώρα. Καταθέτουμε όμως το πρόγραμμα μόνον από την 1η έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2010. Απαιτούμε από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές (Διοίκηση Νοσοκομείου, 2η ΥΠΕ, Υπουργείο Υγείας) να μας διαβεβαιώσουν επίσημα ότι οι εφημερίες που απαιτούνται για να είναι ασφαλής και πλήρης η λειτουργία του νοσοκομείου τον Σεπτέμβριο, θα πληρωθούν έγκαιρα και στο ακέραιο, όπως και ο νόμος προβλέπει. Εάν δεν λάβουμε πειστικές απαντήσεις έως την 6η Σεπτεμβρίου και, κυρίως, εάν κληθούμε να καταρτίσουμε πρόγραμμα με μικρότερο από τον απαιτούμενο για την ασφαλή λειτουργία αριθμό εφημεριών, προειδοποιούμε από τώρα, ότι τα περισσότερα τμήματα του Νοσοκομεί θα παραμείνει ακάλυπτα το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

Γ. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι οι τραγικές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού έχουν οδηγήσει την κατάσταση στο απροχώρητο, ιδιαίτερα στο ΤΕΠ, με αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Ζητάμε άμεση επίλυση του προβλήματος και αποφασίζουμε να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις ενημέρωσης και κινητοποίησης των πολιτών της περιοχής.