Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

Κίνημα Νέων Ιατρών για Απεργία 7/6


To Κίνημα Νέων Ιατρών καλεί όλους τους νέους ιατρούς να στηρίξουν την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση που γίνεται από κοινού με όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία.
Η στήριξη αυτή της κινητοποίησης γίνεται έχοντας εις γνώση το γεγονός της στάσης των επίσημων συνδικαλιστικών οργάνων απέναντι στα προβλήματα των νέων ιατρών, η οποία και στις τελευταίες κινητοποιήσεις μας μπορεί να χαρακτηριστεί το λιγότερο ανεπαρκής. Γίνεται εις γνώση του ότι η κινητοποίηση έτσι όπως προκηρύχθηκε, αποτελεί ακόμα μια μονοήμερη τουφεκιά στον αέρα από τα συνδικαλιστικά μας όργανα, χωρίς να έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις για τους ορίζοντες το μέλλον μας.
            Είναι σαφής η άποψη μας ότι πρέπει να βρεθούν νέοι τρόπο διεκδικήσεων των αιτημάτων μας και πιο διεκδικητικοί με πολυήμερες πολύμορφες κινητοποιήσεις. Τρόποι υπάρχουν και πέρα από τις απεργίες (όπως μπλοκάρισμα συνταγογράφησης, μπλοκάρισμα γραφειοκρατίας στα νοσοκομεία π.χ. εισιτήρια/εξιτήρια κ.ο.κ.). Βούληση βλέπουμε να μην υπάρχει….
            Η στήριξη της κινητοποίησης όμως γίνεται για έναν βασικό λόγο. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που προκηρύσσεται απεργία όλων των εργαζομένων στο χώρο της υγείας. Είναι η πρώτη φορά που ενώνονται από κοινού τα αιτήματα σε όλα τα επίπεδα με πρώτιστο τη εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών τόσο περίθαλψης για τους ασθενείς, όσο και εργασίας για όλους τους εργαζομένους στο χώρο της υγείας.
Η λογική μας ως νέοι ιατροί είναι η στήριξη και προώθηση αυτών των μορφών ενωτικών κινητοποιήσεων καθώς μόνο τέτοιες μπορούν να ασκήσουν ουσιαστική πίεση για αλλαγή της κατάστασης στο ΕΣΥ. Βασική προϋπόθεση για να γίνει κάτι τέτοιο είναι η οργάνωση των κινητοποιήσεων από τη βάση των εργαζομένων στα νοσοκομεία καθώς μόνο από αυτούς μπορεί να υπάρξει η πρακτική διασφάλιση των αγώνων από κομματικές σκοπιμότητες και η προάσπιση τους απέναντι σε συνδικαλιστικές ηγεσίες που χρόνια τώρα έχουν δείξει την ανεπάρκεια τους.
Καλούμε ως εκ τούτου τους νέου ιατρούς να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση της 7ης Ιουνίου
Καλούμε όμως και τους νέους ιατρούς να οργανώσουν και να δώσουν το παρών σε μαζικες συνελεύσεις όλων των εργαζομένων στο χώρο της υγείας, για τη συνέχιση και την ενδυνάμωση των κοινών κινητοποιήσεων
Κίνημα Νέων Ιατρών