Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ 15/12 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΠ 15/12 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Έγιναν δύο συναντήσεις, η πρώτη με υπαλλήλους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και η δεύτερη με δικηγόρο-εργατολόγο. Στην πρώτη συνάντηση συμμετείχε η Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ

Στο Γενικό Λογιστήριο μας είπαν ότι 1. πρέπει να απευθυνθούμε στο Υπουργείο Εργασίας που είναι και ο φορέας που εισηγήθηκε το νόμο για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). 2. Επεξεργάζονται από κοινού τις διευκρινιστικές εγκυκλίους για την εφαρμογή του νόμου, όμως δεν έχουν ασχοληθεί ακόμη με τα άρθρα που αφορούν τους γιατρούς. Θα πρέπει οι ΥΠΕ και τα νοσοκομεία να περιμένουν την έκδοση των εγκυκλίων, χωρίς τις διευκρινίσεις των οποίων δεν θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος.  Προφανώς θα υπάρξει αναδρομική εφαρμογή, από την ώρα που θα εκδοθούν οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι. 3. Για τους νοσοκομειακούς γιατρούς που είναι δημόσιοι λειτουργοί, υπερισχύει η ασφάλιση στο Δημόσιο, έναντι εκείνης του ΤΣΑΥ.

Ο δικηγόρος – εργατολόγος μας είπε:
1. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί πλήρως, εφ’όσον δεν έχουν εκδοθεί οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι
2. Οι προ της 1ης 1ου 1993 ασφαλισμένοι που είχαν διπλή υποχρέωση ασφάλισης (ΤΣΑΥ και Δημόσιο), από 1ης 1ου 2017, βάσει του άρθρου 38, θα είναι ασφαλισμένοι μόνο στο Δημόσιο, ουσιαστικά στον ΕΦΚΑ, ως μισθωτοί. Εάν κάποιος επιθυμεί να συνεχίσει να είναι ασφαλισμένος και στο ΤΣΑΥ, θα πρέπει να πληρώνει την συνολική (εργατική και εργοδοτική εισφορά) στο ΤΣΑΥ μόνος του.  Πρόκειται για ποσό που υπερβαίνει τα 400 ευρώ το μήνα και θα αυξηθεί, διότι θα υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών.
3. Οι μετά την 1η 1ου 1993 ασφαλισμένοι (έως τώρα κρατήσεις μόνο για το ΤΣΑΥ) θα υπαχθούν στον ΕΦΚΑ από 1ης 1ου 2017.
4. Δεν προκύπτει από το νόμο υποχρέωση ή δικαίωμα του Δημόσιου φορέα να διαμεσολαβεί στη σχέση του ασφαλισμένου με το ΤΣΑΥ, ούτε υποχρέωση επιλογής ανάμεσα στα δύο από τον ασφαλισμένο. Εάν κάποιος επιθυμεί να συνεχίσει να είναι ασφαλισμένος στο ΤΣΑΥ, θα πρέπει να κάνει ο ίδιος δήλωση στο ΤΣΑΥ και όχι, για παράδειγμα, στο γραφείο προσωπικού του Νοσοκομείου, και θα πρέπει να πληρώνει ο ίδιος την εισφορά του, και όχι να παρακρατείται από τη μισθοδοσία του Νοσοκομείου. Προφανώς, αναμένονται οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι.
5. Στο άρθρο 38, παράγρ. 3 και 4 αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο για δικαίωμα στη δεύτερη (από το ΤΣΑΥ) σύνταξη, δεν μπορεί όμως να προβλέψει εάν θα ορίζεται ως τέτοια, ή θα υπολογίζεται ως προσαύξηση στην πρώτη (από ΕΦΚΑ).
6. Τεκμηριωμένο δικαίωμα σε δεύτερη σύνταξη ή προσαύξηση από το ΤΣΑΥ θα έχουν όσοι έχουν υπάρξει ασφαλισμένοι (πληρώσει εισφορές) για, κατ’ελάχιστον 16 χρόνια (δικαίωμα στο 50% της αναλογούσης συντάξεως), ενώ όσοι έχουν κλείσει 20ετία, έχουν δικαίωμα σε ολόκληρο το ποσόν (της αναλογούσης συντάξεως).
7. Η σύνταξη από τον ΕΦΚΑ θα υπολογίζεται περίπου ως εξής: Μέσος όρος συντάξιμων αποδοχών από το 2002 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης Χ τον συντελεστή αναπλήρωσης + 384 (εθνική σύνταξη). Ο συντελεστής αναπλήρωσης για 35ετία είναι 33.81 %
8. Θα αυξηθούν συνολικά οι ασφαλιστικές εισφορές όλων. Έως τώρα, γίνονταν κρατήσεις επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος. Από 1ης 1ου 2017, θα γίνονται κρατήσεις επί των συνολικών αποδοχών (νοσοκομειακό επίδομα, επίδομα βιβλιοθήκης, εφημερίες, κλπ).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 1. Αναμένονται σημαντικές μειώσεις συνολικών συντάξιμων αποδοχών 2. Αναμένεται σημαντική αύξηση ασφαλιστικών εισφορών. 3. Το κράτος αποσύρεται από την έως τώρα υποχρέωσή του να πληρώνει την εργοδοτική εισφορά στο ΤΣΑΥ, για όσους ασφαλισμένους είχαν αυτό το δικαίωμα. 4. Κανένας διοικητής ΥΠΕ ή Νοσοκομείου δεν έχει δικαίωμα να ζητά από τους γιατρούς να επιλέξουν ασφαλιστικό ταμείο. Κανένας γιατρός δεν έχει υποχρέωση να επιλέξει, διότι η υπαγωγή στον ΕΦΚΑ γίνεται εκ του νόμου. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συνεχίσουν να υπάγονται ΚΑΙ στο ΤΣΑΥ, έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ να κάνουν αυτήν την επιλογή προς το ΤΣΑΥ.

Αναμένονται οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι, και, έως τότε, δεν κάνει κανείς καμία δήλωση επιλογής.