Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2008

ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ...

Τη βδομάδα που πέρασε: οι συνελεύσεις του Ευαγγελισμού, του Κρατικού της Αθήνας, του "Ελπίς" αποφάσισαν να συμμετέχουν στην κινητοποίηση, βγάζοντας το Νοέμβριο πρόγραμμα 2 και 4 εφημεριών για ειδικούς και ειδικευόμενους, καθώς επίσης να συμμετέχουν στο Συντονιστικό Συνελεύσεων των Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά.