Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ"Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Συντονιστές Διευθυντές/τριες όλων των Επιστημονικών ΤμημάτωνΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διοίκηση ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας

Δ/ντη Προσωπικού

Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ)

Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ)

Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ)

Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ευαγγελισμός (ΣΕΝΕ)ΘΕΜΑ: «Παράνομη η παράταση σύμβασης εργασίας Ειδικευομένων προκειμένου να υπηρετήσουν τις ημέρες της νόμιμης επίσχεσης εργασίας τους»Αξιότιμοι κύριοι Διευθυντές και Διευθύντριες,Τις τελευταίες εβδομάδες γίνεται προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών προς το πρόσωπό σας από το Γραφείο Προσωπικού, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, και τον Διοικητή του νοσοκομείου σχετικά με τις προηγούμενες νόμιμες επισχέσεις εργασίας των Ειδικευομένων Ιατρών του Τμήματός σας. Συγκεκριμένα σας έχουν κοινοποιηθεί κάποιες απόψεις σχετικά με την αναγνώριση ή μη του χρόνου επίσχεσης εργασίας στον χρόνο ειδίκευσης από αναρμόδια όργανα και καθ’υπέρβαση καθήκοντος, οι οποίοι αυθαίρετα αναλαμβάνουν πρωτοφανείς νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Πουθενά όμως στην υπάρχουσα νομοθεσία δεν περιγράφεται παράταση της σύμβασης εργασίας των Ειδικευομένων Ιατρών προκειμένου να αναπληρώσουν ημέρες νόμιμης επίσχεσης εργασίας από ευθύνη του εργοδότη. Η επίσχεση εργασίας είναι αδιαμφισβήτητα βασικό δικαίωμα προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου, και έχει χρησιμοποιηθεί από δεκαετιών σαν έσχατο μέσο πίεσης. Μάλιστα, υπάρχουν από ετών δύο γνωμοδοτήσεις, η μία από καθηγητή του Εργατικού Δικαίου και η άλλη από καταξιωμένο νομικό του Εργατικού Δικαίου των Ιατρών, που τονίζουν ότι ΔΕΝ υπηρετούνται οι ημέρες της επίσχεσης εργασίας εφόσον ευθύνεται ο εργοδότης.

Οι Ειδικευόμενοι Ιατροί, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, καθώς για άλλη μια φορά παραμένουν απλήρωτοι για τις τακτικές εφημερίες τριών μηνών. Μετά από τις συνεχείς μειώσεις στις απολαβές των Ιατρών και την εκτόξευση της φορολόγησής τους, οι περισσότεροι Ειδικευόμενοι Ιατροί δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες της οικογενείας τους. Μη έχοντας άλλο νόμιμο τρόπο να αντιδράσουν, οι Ειδικευόμενοι Ιατροί προέβησαν, για βραχύχρονο διάστημα κατά το περασμένο έτος, σε επίσχεση εργασίας, διεκδικώντας την πληρωμή των δεδουλευμένων Ειδικευομένων και Ειδικευμένων αλλά και βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας των ασθενών και εργασίας του προσωπικού.

Στα πλαίσια συναδελφικότητας και στενής συνεργασίας Ειδικευομένων και Ειδικευμένων Ιατρών στον Ευαγγελισμό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:Σας έχει ζητηθεί η καταγραφή των ημερών επίσχεσης εργασίας των Ειδικευομένων Ιατρών του τμήματός σας. Η εν λόγω πράξη αφορά διοικητική ευθύνη που υπάγεται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του Γραφείου Προσωπικού, και σε ουδεμία περίπτωση δεν πρέπει να μετατεθεί στους Συντονιστές Διευθυντές.
Η ισόχρονη αναπλήρωση των ημερών της επίσχεσης εργασίας δεν στοιχειοθετείται από κανένα νομοθετικό πλαίσιο, και επομένως δεν πρέπει οποιαδήποτε πρωτοβουλία στο ζήτημα αυτό να ληφθεί προσωπικά και μεμονωμένα από Συντονιστή Διευθυντή. Η επίσχεση εργασίας των Ειδικευμένων και Ειδικευομένων Ιατρών εντάχθηκε το προηγούμενο διάστημα σε μια πανελλαδική κινητοποίηση με συμμετοχή χιλιάδων και κάλυψη όλων των συνδικαλιστικών οργάνων. Δεν νοείται να υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και νομοθετικές πρωτοβουλίες ανάμεσα στα διάφορα νοσοκομεία ανά την επικράτεια, ούτε χρειάζεται ο Ευαγγελισμός να πρωτοστατήσει στις εξελίξεις αυτές. Πίσω από την προσπάθεια επιβολής της αναπλήρωσης της επίσχεσης εργασίας των Ειδικευομένων, είναι λογικό να υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες που αποσκοπούν στην καταστολή της όποιας αντίδρασης του Ιατρικού κόσμου (όπως άλλωστε έγινε με την «απαγόρευση» της επίσχεσης εργασίας των Ειδικευμένων νοσοκομειακών Ιατρών).
Η έμμισθη παράταση της σύμβασης εργασίας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να αναπληρώσει τον χρόνο επίσχεσης εργασίας είναι μια ακόμα πρωτοβουλία του νοσοκομείου μας, η οποία δεν έχει εγκριθεί ούτε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), αλλά ούτε από το Υπουργείο Οικονομικών. Φυσικά, η άμισθη προσφορά εργασία δεν επιτρέπεται από το νόμο.
Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του χρόνου Ειδικότητας των Ειδικευομένων Ιατρών, προκειμένου για αναπλήρωση της επίσχεσης εργασίας, με τη σειρά της θα οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου αναμονής για έναρξη Ειδικότητας. Οι δύο αυτές ενέργειες είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσουν σφοδρές πολιτικές και δικαστικές παρεμβάσεις από τους θιγόμενους και τους συνδικαλιστικούς φορείς.
Σε περίπτωση που εσείς κρίνετε ότι πραγματικά υπάρχει έλλειμμα στην εκπαίδευση κάποιων Ειδικευομένων του Τμήματός σας, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εγγράφως και αναλυτικά για:
τους επιστημονικούς τομείς στους οποίους υστερεί ο Ειδικευόμενος από την απουσία του
το επιστημονικό πρόγραμμα του Τμήματός σας κατά τις ημέρες απουσίας του Ειδικευομένου
το επιστημονικό πρόγραμμα του τρέχοντος έτους και τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να αναπληρωθεί το εν λόγω έλλειμμα στην εκπαίδευση κατά το διάστημα αυτό
τον αριθμό των εφημεριών του Ειδικευόμενου. Σύμφωνα με το τελευταίο έγγραφο του κου Μπραβάκου από το ΥΥΚΑ, οι ώρες των εφημεριών αναγνωρίζονται σαν χρόνος εκπαίδευσης και άρα συμπεραίνουμε ότι δύναται να αφαιρεθεί από την πλεονάζουσα εκπαίδευση αυτή το διάστημα της επίσχεσης εργασίας
το πρόγραμμα χορήγησης αντισταθμιστικών ημερών ανάπαυσης μετά από εφημερία (ρεπό) του Τμηματός σας για κάθε μήνα. Σύμφωνα με το τελευταίο έγγραφο του ΥΥΚΑ τα ρεπό συμψηφίζονται με τις αντίστοιχες ώρες εφημέρευσης προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος εκπαίδευσης.

Ο Σύλλογος Ειδικευομένων Ιατρών του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση και επικοινωνία με τους Ειδικευόμενους του Ευαγγελισμού και των υπολοίπων νοσοκομείων για άμεση αντιμετώπιση καταπάτησης των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων τους και της ποιότητας εκπαίδευσής τους, ενώ ενημερώνει και συνεργάζεται με όλα τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα για την καταπάτηση των φαινομένων αυτών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση των νομικών παραμέτρων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη νομική υπηρεσία των συλλογικών Ιατρικών φορέων.Με εκτίμηση,Ο Σύλλογος Ειδικευομένων Ιατρών του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»Υπογράφουν τα μέλη του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου:Δρίτσας ΣπυρίδωνΝανίδης ΝικήταςΧατζηθεοδώρου ΘεόδωροςΜπεθάνης ΣπυρίδωνΔουμουλάκης Αντώνιος

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ,
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Πρώτες εκτιμήσεις από το εκλογικό αποτέλεσμα στην ΕΙΝΑΠ

 Από Α.Ρ.Σ.Ι. - Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών             24-2-2013
                  
Οι νοσοκομειακοί γιατροί Αθήνας και Πειραιά με την ψήφο τους ανέδειξαν σε δεύτερη δύναμη το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή (Α.Ρ.Σ.Ι. - Νυστέρι – Ανεξάρτητοι), με ποσοστό 21,5 % στην κάλπη του ΔΣ και 23,5 % στην κάλπη της ΟΕΝΓΕ, με μεγάλη διαφορά από τον τρίτο (“Μέτωπο”) και τον τέταρτο (ΔΗΠΑΚ).
Αυτό έγινε σε μια ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΗ εκλογική μάχη, όπου 1) οι δυνάμεις της ΝΔ έκαναν ΛΥΣΣΑΛΕΑ προσπάθεια να “συγκρατηθούν”, 2) οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ (“Μέτωπο”) εμφάνισαν πρωτόγνωρο βαθμό συσπείρωσης στα περισσότερα νοσοκομεία, με πρωταγωνιστές μεταξύ άλλων τους μέχρι τώρα συνεργαζόμενους με την Α.Ρ.Σ.Ι. γιατρούς της ΔΕΑ – Αριστερής Κίνησης Υγειονομικών 3) οι δυνάμεις του ΚΚΕ όχι μόνο ήταν επίσης συσπειρωμένες, αλλά έκαναν ουσιαστικά “μονομέτωπο” αγώνα ενάντια στο Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή 4) η γραφειοκρατική λογική στην συγκρότηση του σωματείου (π.χ. η μοιρασιά στις καρέκλες του προεδρείου ανάμεσα στις κομματικές-κοινοβουλευτικές παρατάξεις την προηγούμενη φορά) εξακολουθεί να απωθεί από τις διαδικασίες της ΕΙΝΑΠ πολλούς γιατρούς, με την συμμετοχή να είναι λίγο πάνω από 50%.
Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή συγκροτήθηκε από την Α.Ρ.Σ.Ι., το Νυστέρι – Γένοβα και ανεξάρτητους ειδικευόμενους με σημαντική παρουσία στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών τόσο στα νοσοκομεία όσο και γενικότερα. Αποτελεί μια συμμαχία αρχών ανάμεσα στην αντισυστημική αριστερά και στο πρωτοπόρο ανεξάρτητο αγωνιστικό δυναμικό των νέων γιατρών, χωρίς αυτή τη φορά καθόλου στήριξη ή συμμετοχή από συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ. Η συμμαχία αυτή αποτέλεσε ώριμο καρπό των αγώνων ενάντια στο κλείσιμο νοσοκομείων, των επισχέσεων εργασίας των ειδικευόμενων, της δημιουργίας συλλόγων ειδικευομένων σε αρκετά νοσοκομεία, του νικηφόρου αγώνα ενάντια στο απαράδεκτο σχέδιο νόμου του ΚΕΣΥ για εξετάσεις πριν την ειδικότητα κλπ. Επίσης, η συστράτευση των ίδιων των δυνάμεων της αντισυστημικής αριστεράς (Α.Ρ.Σ.Ι. με “Νυστέρι”) έχει να κάνει όχι κυρίως με κεντρικότερες διεργασίες, αλλά κυρίως με την ωριμότητα που επέφερε η ενασχόληση αρκετών αγωνιστών εκατέρωθεν με τα σωματεία εργαζόμενων στα νοσοκομεία τους τα τελευταία χρόνια.
Το Ενωτικό Κίνημα αποτέλεσε από την μια τον πόλο αναφοράς του πολύμορφου αγωνιστικού δυναμικού των νέων γιατρών, της αγωνιστικής ανεξαρτησίας, της απαλλαγής από την σαπίλα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και από την σκουριά του κοινοβουλευτικού συνδικαλισμού, και από την άλλη ενιαία και ταυτόχρονα αποτέλεσε το πρόσωπο της ασυμβίβαστης, ζωντανής, κινηματικής αριστεράς των αναγκών και δικαιωμάτων της πλειοψηφίας, της αριστεράς που δεν υποκύπτει στον εκβιασμό της ευρωλαγνείας που επιβάλλουν οι καθεστωτικές δυνάμεις, της αριστεράς της ανυπακοής, της ρήξης και της ανατροπής. Αυτή ακριβώς η ενιαία και ταυτόχρονη έκφραση ήταν που επικροτήθηκε και εκλογικά. Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή είναι ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ στην ψήφο των ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ. Συνολικά, το ποσοστό που συγκέντρωσε είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που είχαν αθροιστικά οι συνδυασμοί Α.Ρ.Σ.Ι. – Ενωτικό ψηφοδέλτιο και Νυστέρι το 2009. Η παρουσία μας ήταν κυρίαρχη σε πολλά νοσοκομεία που ως τώρα ήταν «κάστρα» της ΔΗΚΝΙ και της ΠΑΣΚ, πράγμα που κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στον «άνεμο» ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ που εκλογικά εκφράστηκε με την ψήφο τους σε μας.
 Η ΠΑΣΚ ήταν ο μεγάλος ηττημένος των εκλογών, με πτώση κατά 15,3% (!!) - 370 ψήφους και μία έδρα από 1119 και 4 την προηγούμενη φορά. Η συντριβή αυτή δείχνει πως οι νοσοκομειακοί γιατροί, όπως η κοινωνία γενικότερα, ΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ το ΠΑΣΟΚ χρεώνοντάς του το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την σημερινή κατάσταση.
Η ΔΗΚΝΙ παρά την πτώση γενικά συγκράτησε τις δυνάμεις της. Αυτό έγινε γιατί 1) η ΝΔ εκμεταλλεύεται την ατολμία της κοινοβουλευτικής αριστεράς να παρουσιάσει πειστική εξεγερτική πολιτική διέξοδο με έξοδο από την ευρωζώνη και ρήξη με το σύστημα και παρουσιάζεται σαν η συνεπής φιλο-ευρώ και “νόμος και τάξη” κυβερνητική δύναμη 2) η σκληρή νεοφιλελεύθερη γραμμή υπέρ της κατάργησης της αποκλειστικής απασχόλησης άρχισε να προβάλλεται ανοικτά προεκλογικά (εκδήλωση ΕΙΝΑΠ στο “Τιτάνια”, αφίσα ΔΗΚΝΙ κλπ) και να συσπειρώνει ένα κομμάτι ειδικευμένων κυρίως διευθυντών και συντονιστών 3) οι μηχανισμοί του κράτους έδρασαν με χυδαίο και απροκάλυπτο τρόπο. Π.χ. Στο “Λαϊκό” μάς έκανε την τιμή να εμφανιστεί και να παρέμβει στις εκλογές των νοσοκομειακών ο ίδιος ο κ. Γιαννόπουλος, που γύρισε ολόκληρο το νοσοκομείο καλώντας και απειλώντας, ενώ στον “Ερυθρό” έπεφταν βροχή τα τηλέφωνα από το γραφείο του κ. Σαλμά.  
Το “Μέτωπο” είχε σημαντική άνοδο, συμβατή με την γενικότερη άνοδο της επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία. Στην ενίσχυση αυτή επίσης συνέτειναν οι συντονισμένες κομματικές παρεμβάσεις υπέρ του συνδυασμού με συνεχείς περιοδείες βουλευτών στα νοσοκομεία, επιστράτευση της ιστοσελίδας ygeianet και άλλων μηχανισμών κλπ. Επίσης, η ένταξη στο “Μέτωπο” των γιατρών της ΔΕΑ έπαιξε ρόλο σε μερικά νοσοκομεία. Πάντως, οι προσδοκίες για εκρηκτική άνοδο και κυριαρχία στην αριστερά των νοσοκομειακών γιατρών διαψεύστηκαν. Η άνοδος αυτή δεν συνοδεύτηκε από μείωση των δικών μας δυνάμεων, πράγμα που δείχνει πως οφείλεται κυρίως σε «πολιτική αφύπνιση» μεγαλύτερων σε ηλικία γιατρών, και όχι σε πραγματικό κινηματικό ρεύμα. Όπως και στην περίπτωση της ΔΗΠΑΚ, ισχύουν οι εγγενείς περιορισμοί της κοινοβουλευτικής αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ)  που την εμποδίζουν να συνδεθεί αποτελεσματικά με την ριζοσπαστική διαμαρτυρία των περισσότερο θιγόμενων στρωμάτων, εν προκειμένω των ειδικευόμενων.
Η ΔΗΠΑΚ είχε στασιμότητα σε ψήψους και μικρή άνοδο σε ποσοστό (0,9 %). Είναι στην τέταρτη θέση, πίσω από το “Μέτωπο”. Δεν ευοδώθηκε για άλλη μια φορά η λογική του απομονωτισμού, του “μονομέτωπου” ενάντια στην αντισυστημική αριστερά (χαρακτηριστικά ήταν η ανακοίνωση της ΔΗΠΑΚ που μοιράστηκε στην ΓΣ του ΠΙΣ λίγες μέρες πριν τις εκλογές καθώς και το άρθρο στον «Ρ» στις 13-2) καθώς η θέση εναντίον των δυναμικών κινητοποιήσεων (επισχέσεων και κλεισίματος χειρουργείων – εφημεριών). 
Για μας είναι αυτονόητο πως οι ψήφοι, τα ποσοστά και οι έδρες ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ αν δεν υποτάσσονται στην ανάγκη ανάπτυξης του ζωντανού κινήματος, των γενικών συνελεύσεων και των κινητοποιήσεων που αποφασίζονται και οργανώνονται από τα κάτω αλλά και στην ανάπτυξη του γενικότερου κοινωνικού ρεύματος ανατροπής της χούντας κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ. Το πρώτο και κύριο είναι οι μαζικές γενικές συνελεύσεις στα νοσοκομεία, οι σύλλογοι ειδικευομένων, οι επιτροπές αγώνα, οι νοσοκομειακές πενταμελείς – τριμελείς με τακτικές μαζικές τοπικές εκλογές. Σε αυτήν την προτεραιότητα πρέπει να υπακούει η λειτουργία και η συγκρότηση του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, αλλά και του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ. Όσον αφορά την ΕΙΝΑΠ, νομίζουμε πως ίσως αυτή είναι η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για το ιστορικό σωματείο των νοσοκομειακών γιατρών. Προεδρείο ελεγχόμενο από την κυβερνητική ΔΗΚΝΙ ειδικά στην σημερινή συγκυρία, θα σημαίνει οριστικό διαζύγιο με τις ανάγκες της μεγάλης πλειοψηφίας των νοσοκομειακών γιατρών, και ιδιαίτερα των νεότερων. Θα σημαίνει εξ' ορισμού μετατροπή του ΔΣ σε διακοσμητικό όργανο του υπουργείου και του μεγαλοδιευθυντικού κατεστημένου. Οι ευθύνες των ηγεσιών όλων των παρατάξεων θα είναι ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ.
Σε κάθε περίπτωση το ανεξάρτητο αγωνιστικό ρεύμα, η αριστερά της ανατροπής στους νοσοκομειακούς γιατρούς, το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή θα είναι ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ του αγώνα για δημόσια δωρεάν περίθαλψη, για τα δικαιώματά μας, την αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΕΙ, στις συνελεύσεις των νοσοκομείων, στους συλλόγους ειδικευομένων, στις κινητοποιήσεις και τις αποφάσεις των ίδιων των γιατρών συνεχίζοντας την προσπάθεια ριζικής αποκαθήλωσης κάθε είδους συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας.
Από Δευτέρα κιόλας αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται και κλιμακώνεται. Το μήνυμα του εκλογικού αποτελέσματος στην ΕΙΝΑΠ θα αξιοποιηθεί για να ενθαρρυνθεί ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ της θιγόμενης πλειοψηφίας των νοσοκομειακών γιατρών, ειδικά των νεότερων, σε όλη την χώρα.
ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ – ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ – ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ !

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΙΝΑΠ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΣ ΕΙΝΑΠ 2013
ΕΓΚΥΡΑ 4283
ΔΗΚΝΙ 1295 (30,2%) 5 ΕΔΡΕΣ  από 1443 (30,8%) το 2009  -0,6%
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ-ΝΥΣΤΕΡΙ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) 925 (21,6%) 3 ΕΔΡΕΣ ΑΡΣΙ +ΝΥΣΤΕΡΙ  989 (21,1%) το 2009 +0,5%
ΜΕΤΩΠΟ 672 (15,7%) 2 ΕΔΡΕΣ ΑΕΓ 449 (9,6%) το 2009 +6,1%
ΔΗΠΑΚ 576 (13,4%) 2 ΕΔΡΕΣ από 584 (12,5%) το 2009 +0,9%
ΠΑΣΚ 370 (8,6%) 1 ΕΔΡΑ από 1119 (23,9%) το 2009 -15,3%
ΙΑΣΥ 288 (6,7%) 1 ΕΔΡΑ
ΑΙΚ 157 (3,7%) 1 ΕΔΡΑ από 105 (2,2%) το 2009 +1,5%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΤ. ΟΕΝΓΕ 2013
ΕΓΚΥΡΑ: 4387
ΔΗΚΝΙ 1346 (30,7%) 36 αντιπρόσωποι από 1642 (34,1%) το 2009 -3,4%
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 1035 (23,6%) 27 αντιπρόσωποι ΑΡΣΙ+ΝΥΣΤΕΡΙ 948 (19,7%)  το 2009 +3,9%
ΜΕΤΩΠΟ 697 (15,9%) 18 αντιπρόσωποι, ΑΕΓ 464 (9,6%) το 2009 +6,3%
ΔΗΠΑΚ 606 (13,8%) 16 αντιπρόσωποι από 541 (11,2%) +2,6%
ΠΑΣΚ 354 (8,1%) 9 αντιπρόσωποι από 1169 (24,1%) -16%
ΙΑΣΥ 233 (5,3%) 6 αντιπρόσωποι
ΑΙΚ 116 (2,6%) 3 αντιπρόσωποι από 57 (1,2%) +1,4%

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

21-2 Ψηφίζουμε Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή


Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου : Εκλογές ΕΙΝΑΠ - OΕΝΓΕ

Ψηφίζουμε ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗΑΝΑΤΡΟΠΗ των δήμιων της ζωής και των ονείρων μας, κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ
ΑΓΩΝΑΣ για δημόσια δωρεάν υγεία, για αξιοπρέπεια, για το μέλλον των νέων γιατρών
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ από την γραφειοκρατία και τον κοινοβουλευτικό συνδικαλισμό


ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΠ - ΟΕΝΓΕ
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013, 8πμ – 4.30μμ

Οι νοσοκομειακοί γιατροί ψηφίζουμε για νέο ΔΣ Ε.Ι.Ν.Α.Π. και εκπροσώπους στο συνέδριο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.
Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ειδικευόμενοι, οι εξειδικευόμενοι, οι ειδικευμένοι του ΕΣΥ, οι επικουρικοί επιμελητές και όσοι ειδικευόμενοι τέλειωσαν μέρος ή το σύνολο της ειδικότητας μέσα στο τελευταίο 6μηνο.
Ψηφίζουμε στα νοσοκομεία μας (ορισμένα μικρότερα νοσοκομεία ψηφίζουν σε κοντινά μεγαλύτερα)

ΑΝΑΤΡΟΠΗ    Των δήμιων της ζωής και των ονείρων μας,
                            Κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ
                            Της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας,
                            Των παζαριών, του συμβιβασμού

ΑΓΩΝΑΣ            Για δημόσια, δωρεάν, υψηλής ποιότητας,      
                             ισότιμη υγεία για όλους,       
                             Για εργασιακή αξιοπρέπεια και προοπτική,  
                             Για το μέλλον των νέων γιατρών,
                             Για να πάρουμε πίσω όσα μάς αρπάζουν

  


Ψηφίζουμε – Στηρίζουμε:
Ενωτικό Κίνημα για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Συμμετέχουν:
·     Α.Ρ.Σ.Ι. - Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών
·     Νυστέρι - Πρωτοβουλία Γένοβα
·     Ανεξάρτητοι ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι
Μια τρομερή καταιγίδα αντιλαϊκών μέτρων, αδικίας, αυταρχισμού και  καταστολής σαρώνει τη χώρα τα τελευταία  τρία χρόνια. Τέτοια κοινωνική καταστροφή είχε να δει ο τόπος από τον  πόλεμο και την κατοχή. Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 30%, οι ανασφάλιστοι είναι εκατοντάδες χιλιάδες, οι νεόπτωχοι εκατομμύρια. Οι μισθοί όσων εξακολουθούν να έχουν δουλειά έχουν μειωθεί στο μισό, το ίδιο και οι συντάξεις. Εργασιακά δικαιώματα και ωράρια επιστρέφουν στις συνθήκες του 19ου αιώνα. Το κεφάλαιο «προσαρμόζεται» στην οικονομική κρίση με κατάργηση των εργατικών κατακτήσεων αιώνων και με ραγδαία μισθολογική υποτίμηση. Η δημόσια περιουσία ξεπουλιέται όσο – όσο στα διάφορα λαμόγια του διεθνούς και ντόπιου καπιταλισμού που κρύβονται πίσω από τους εκπροσώπους των τοκογλύφων, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Οι αδίστακτοι παλιάτσοι της αστικής πολιτικής, του «τρικολόρ» κυβερνητικού θιάσου, έχουν εκχωρήσει «γη και ύδωρ» στους ξένους και ντόπιους πιστωτές. Όλα για τους τραπεζίτες, όλα για τους μεγαλοεργοδότες, όλα για το ευρώ – θάνατος, φτώχεια και δυστυχία για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι το σύνθημα της του παγκόσμιου καπιταλισμού, της εποχής της κρίσης. Για να περάσουν όλα αυτά, ομολογείται πλέον ανοικτά από τα πιο επίσημα χείλη των επικυρίαρχων, από την Μέρκελ, τον Σόϊμπλε και τα παπαγαλάκια τους πως  «η δημοκρατία είναι πολυτέλεια». Ξύλο, δακρυγόνα, αύρες, εκτοξευτήρες νερού, προσαγωγές, συλλήψεις, επιτάξεις απεργών, βασανιστήρια, επιθέσεις με μοτοσυκλέτες «στο ψαχνό», εκδικητικές απολύσεις, διώξεις, προβοκάτσιες … ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Σχεδόν καθημερινά εδώ και τρία χρόνια οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι άνεργοι, όσοι αγωνίζονται και δεν σκύβουν το κεφάλι δέχονται ΑΓΡΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ από την αστυνομία, την εργοδοσία, τους κρατικούς μηχανισμούς, το παρακράτος, τις ακροδεξιές συμμορίες. Παρά την καταστολή και τον αυταρχισμό, παρά την συνεχιζόμενη αντιλαϊκή λαίλαπα μέτρων χωρίς ορατό τέλος, παρά την συστηματική πλύση εγκεφάλου και τα απίστευτα ψέματα από τους βαρόνους των ΜΜΕ, ο λαός δεν λυγίζει, εξακολουθεί να αγωνίζεται και να διεκδικεί το δίκιο και την αλήθεια.
Τα τρία μνημονιακά χρόνια είδαν 24 γενικές απεργίες, εκατοντάδες ημέρες κλαδικών απεργιών, επισχέσεις, συντονισμούς από τα κάτω, καταλήψεις υπουργείων και εργασιακών χώρων. Η εργατική – λαϊκή αντίσταση έγινε ορμητικό ποτάμι, παρά τον αυταρχισμό, την κατασυκοφάντηση και την προβοκάτσια από τις καθεστωτικές δυνάμεις.
Πολιτική Κυβέρνησης – Τρόϊκας στην Υγεία: Η πραγματική Υγειονομική βόμβα
Η περίθαλψη βρίσκεται κυριολεκτικά «στο μάτι του κυκλώνα» που σαρώνει τον λαό και τη χώρα. Νοσοκομεία έκλεισαν, οι κλάδοι υγείας των ασφαλιστικών ταμείων καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από την «καρικατούρα» του ΕΟΠΥΥ, η πρόσβαση του πληθυσμού σε γιατρούς-φάρμακα-εξετάσεις έγινε αφάνταστα δύσκολη και ακριβή, ειδικά για ευαίσθητες ομάδες ασθενών που χρειάζονται ακριβά φάρμακα (καρκινοπαθείς, πολλαπλή σκλήρυνση, φορείς HIV κλπ). Εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστοι στερούνται από κάθε πρόσβαση, αφού μετά την καθιέρωση των ΚΕΝ είναι απαγορευτικές γι’ αυτούς οι τιμές νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία.
Ταυτόχρονα, τεράστιο πλήγμα έχει δεχτεί η συντριπτική πλειοψηφία των  υγειονομικών λειτουργών της χώρας. Χιλιάδες (κυριολεκτικά) νέοι γιατροί, απόφοιτοι, ειδικευόμενοι αλλά και ειδικευμένοι  παίρνουν τον δρόμο της ξενιτιάς, καθώς βρίσκουν μπροστά τους κλειστές τις πόρτες του ΕΣΥ και εξευτελιστικές συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ και τις απάνθρωπες συνθήκες στον ιδιωτικό τομέα. Στο ΕΣΥ οι μισθοί των γιατρών είναι πλέον στα όρια της πείνας.
Την ίδια στιγμή το μεγαλοκαθηγητικό και μεγαλοδιευθυντικό κατεστημένο συνεχίζει να απολαμβάνει σκανδαλώδη προνόμια σε βάρος των υπολοίπων, προνόμια τα οποία διευρύνονται με τα διάφορα πακέτα μέτρων. Το ίδιο συμβαίνει και για κάποιους «ημέτερους» κρατικοδίαιτους «επιχειρηματίες» του ιδιωτικού τομέα διάγνωσης και περίθαλψης. Από κοντά και πολυεθνικές εταιρείες γενοσήμων φαρμάκων που τα συμφέροντά τους «πρακτορεύονται» σχεδόν επίσημα από τους εκπροσώπους της τρόϊκας.
Για τα εκατομμύρια του πληθυσμού επιφυλάσσεται επιδείνωση των συνθηκών περίθαλψης σε αφάνταστο βαθμό, για την μεγάλη πλειοψηφία των υγειονομικών φτώχεια και ανεργία, για τους λίγους επιτήδειους αμύθητα κέρδη … αυτή είναι η επιδίωξη κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ και των τοποτηρητών της !
·     Στα νοσοκομεία :
1. Έχει γίνει φανερό σε όλους πως η απόφαση για αναστολή στις προσλήψεις νοσηλευτών αλλά και γιατρών ήταν ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ. Πολύτιμες κλίνες εντατικής θεραπείας παραμένουν κλειστές, το ίδιο και χειρουργικές αίθουσες, ενώ έχουν εκτιναχτεί οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις . Επίσημες διεθνείς επιστημονικές εκτιμήσεις μιλούν για χιλιάδες δυνητικά αποτρέψιμους θανάτους λόγω ελλείψεων προσωπικού. Έχουν παγώσει οι διορισμοί στο ΕΣΥ ακόμα και όσον αφορά κρίσεις επιμελητών Β΄ που έχουν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια. Συνεχώς κλείνουν τμήματα γιατί μένουν κενά από γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων κυρίως στην περιφέρεια, αλλά και στις μεγάλες πόλεις. Το πρόβλημα θα ενταθεί στο έπακρο με τις νέες συνταξιοδοτήσεις. Ταυτόχρονα, έχει χαθεί κάθε έλεγχος με τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία. Εκτός από τους επικουρικούς επιμελητές, πληθαίνουν τα … «μπλοκάκια». Με το κλείσιμο των νοσοκομείων του ΙΚΑ και την ενσωμάτωση του προσωπικού τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, οι γιατροί των νοσοκομείων πρώην ΙΚΑ (μειωμένου ωραρίου και αποδοχών με δικαίωμα ιδιωτικού ιατρείου) εργάζονται πλέον σε νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αυτή η πολυδιάσπαση των κατηγοριών των γιατρών στα νοσοκομεία, θα κάνει ευκολότερη την ακόμα μεγαλύτερη περικοπή δικαιωμάτων και μισθών μελλοντικά.
2. Η τραγική μείωση των κονδυλίων για λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων , τα χρέη του ΕΟΠΥΥ, καθώς και το αλλοπρόσαλλο (όχι τυχαία) σύστημα του «παρατηρητηρίου τιμών» (όπου σε πολλά υλικά οι τιμές είναι αστρονομικές και σε άλλα εξευτελιστικές), έχουν δημιουργήσει μεγάλες ελλείψεις υλικών στα νοσοκομεία.
3. Είναι ειλημμένη και ομολογημένη η απόφαση της τρόϊκας για κλείσιμο 10000 κλινών από τις συνολικά 35500 που λειτουργούν σήμερα στο ΕΣΥ. Τα 85 περίπου «υπό συνδιοίκηση» νοσοκομεία θα κλείσουν όλα, καθώς και κάποια άλλα μεγαλύτερα. Ταυτόχρονα, πληθαίνουν καθημερινά οι ιδιωτικές δομές που έρχονται να καλύψουν υγειονομικές ανάγκες με κρατικό χρήμα (π.χ. μονάδες τεχνητού νεφρού).
4. Η γαλέρα των εργολαβιών επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς στα νοσοκομεία. Καθαριότητα, ασφάλεια, εστίαση, τεχνικές υπηρεσίες, ιματισμός κλπ, κλπ, παραδίνεται σε ιδιωτικά συνεργεία, για τα οποία περιέργως σε όλες τις συνθήκες πάντα υπάρχουν λεφτά … Έπεται η ιδιωτικοποίηση – εργολαβοποίηση των εργαστηρίων των νοσοκομείων (έχει ήδη προταθεί ανοικτά)
5. Οι αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών έχουν μειωθεί δραματικά, και οι συνθήκες εργασίας (κυρίως λόγω των ελλείψεων προσωπικού και υλικών) έχουν επιδεινωθεί αφάνταστα. Οι περικοπές στις καθαρές αποδοχές (μισθοί και οι εφημερίες) συμπεριλαμβάνοντας και τη φορολογία φτάνουν έως και πάνω από 60%.  Από την άλλη, τα σκανδαλώδη προνόμια του μεγαλοκαθηγητικού και μεγαλοδιευθυντικού κατεστημένου διευρύνονται από τις κυβερνήσεις της τρόϊκας. Ο κ. Λοβέρδος καθιέρωσε πλήρη ασυδοσία στην ταυτόχρονη άσκηση κλινικού έργου στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, ενώ τώρα με τις μειώσεις αποδοχών του «3ου μνημονίου» εντέχνως επιχειρείται να κατοχυρωθεί οριστικά η «ιδιαίτερη» βαθμίδα του «συντονιστή διευθυντή» με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ (υψηλότερο) ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ. Τα σκανδαλώδη αυτά προνόμια διατηρούν την αδιαφάνεια και την διαφθορά στην άσκηση της ιατρικής, με ζητούμενο την άντληση ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, τόσο «φακελάκια» από ασθενείς όσο και «μίζες» από προμηθεύτριες εταιρείες, που καρπώνονται λίγοι σε βάρος των πολλών, τόσο ασθενών όσο και υφισταμένων τους. Η «κλίκα» αυτή είναι το ΣΤΗΡΙΓΜΑ της πολιτικής της τρόϊκας και των κυβερνήσεών της μέσα στους νοσοκομειακούς γιατρούς, οι «πρωτομάστορες» των περικοπών στα προγράμματα εφημεριών, οι λυσσαλέοι πολέμιοι των απεργιακών κινητοποιήσεων, οι αυλοκόλακες των διοικητών και των υπουργών. Η ίδια αυτή «κλίκα» στηρίζει παρασκηνιακά τα σχέδια του υπουργείου να ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ τα φακελάκια, αναγκάζοντας τους ασθενείς να πληρώνουν από την τσέπη τους ιατρικές αμοιβές.
·     Στους νέους γιατρούς :
1.  Οι αμοιβές των ειδικευόμενων μετά το πρόσφατο «3ο μνημόνιο» είναι αμοιβές πείνας και εξευτελισμού. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει με τα χρήματα αυτά, και πολύ περισσότερο να προμηθευτεί συγγράμματα απαραίτητα για την εκπαίδευσή του, να συμμετάσχει σε συνέδρια κλπ.
2.   Το ΕΣΥ φαντάζει όνειρο μακρινό για τους νέους ειδικευμένους γιατρούς, ενώ στον ιδιωτικό τομέα καταργήθηκαν οι συμβάσεις των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών με τα ασφαλιστικά ταμεία, και υπάρχει πλέον η εξευτελιστική σύμβαση «πείνας» του ΕΟΠΥΥ (6,44 ευρώ καθαρά x 200 επισκέψεις τον μήνα = 1300 ευρώ καθαρά, χωρίς καν τις ασφαλιστικές εισφορές του γιατρού που τουλάχιστον πλήρωνε το παλιό ΤΕΒΕ). Στους εργαστηριακούς γιατρούς οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ δεν καταβάλλονται και τα έξοδα έχουν γίνει αβάσταχτα και απαγορευτικά για να ανοίξει καινούριο ιατρείο. Φυσικά, και αυτή η καταστροφή των ελευθεροεπαγγελματιών εργαστηριακών «δουλεύει» υπέρ των μεγάλων διαγνωστικών αλυσίδων, οι οποίες βλέπουν στους νέους ειδικευμένους γιατρούς το ιδανικό φτηνό εργατικό δυναμικό… Και το αποκορύφωμα : στο «3ο μνημόνιο» που ψηφίστηκε πρόσφατα προβλέπεται η δυνατότητα στον «οποιονδήποτε» να ανοίγει ιατρείο έχοντας τον γιατρό σαν έμμισθο υπάλληλο (ύστερα από πιέσεις επιχειρηματιών π.χ. ο κ. Σπανός της «Βιοϊατρικής» και άλλοι) και να συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ ως «εργολαβικό πολυιατρείο..
3.  Καταργούνται  πολλές θέσεις ειδικευόμενων (π.χ. στα πρώην νοσοκομεία του ΙΚΑ). Αυτά οδηγούν χιλιάδες νέους γιατρούς στην μετανάστευση, διαδικασία που «πριμοδοτείται» από ενδιαφερόμενες χώρες υποδοχής (πχ Γερμανία) που θέλουν φτηνή ιατρική εργασία. Όπως είναι σαφές, η διαδικασία αυτή έχει «κοντά ποδάρια», γιατί εντός ολίγου θα «μπουκώσει» από ατέλειωτες ορδές απελπισμένων γιατρών, Ελλήνων, Ισπανών, Πορτογάλων κλπ …
4.  Σε πάρα πολλές κλινικές και τμήματα οι ειδικευόμενοι δεν παίρνουν ρεπό, ακόμα και τρία χρόνια μετά τη νομοθέτησή τους. Το παραπάνω συνήθως οφείλεται στις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και έχει ως αποτέλεσμα πολλοί ειδικευόμενοι που εφημερεύουν 8 ή 10 ημέρες το μήνα να βρίσκονται σε κατάσταση υπερκόπωσης καθώς δεν μπορούν να πάρουν ούτε ένα ρεπό.
5.  Σα να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, οι νέοι γιατροί γίνονται στη διάρκεια του αγροτικού και της ειδικότητας αντικείμενα άγριας εκμετάλλευσης και θύματα αυταρχικής συμπεριφοράς από διάφορους «εξυπνάκηδες», διευθυντές, καθηγητές, διοικητές…    
6.  Οι καθεστωτικές δυνάμεις δημιουργούν διαρκώς «γκρίζες ζώνες» έλλειψης δικαιωμάτων, που αποδυναμώνουν την επαγγελματική αξία των πτυχίων και των τίτλων ειδικότητας έτσι ώστε οι νέοι γιατροί να είναι διαρκώς όμηροι και υποταγμένοι, όπως αυτό επιχειρήθηκε με το νομοσχέδιο περί «ιατρικής εκπαίδευσης» του ΚΕΣΥ, που η κατάθεσή ματαιώθηκε από τον αγώνα των νέων γιατρών. Επιδιώκεται να έχουμε πτυχιούχους χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος, αδειούχους χωρίς δικαίωμα έναρξης ειδικότητας, ειδικευμένους χωρίς δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας κ.ο.κ. Οι «δεξαμενές» αυτές γιατρών χωρίς κατοχυρωμένα δικαιώματα θα τροφοδοτούν με φτηνή και υποταγμένη ιατρική εργασία τα «κάτεργα» του ιδιωτικού τομέα και αυτά που δημιουργούνται στο, κατ’ όνομα πλέον, δημόσιο.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Τα τελευταία χρόνια το υγειονομικό  κίνημα, με πρωταγωνιστές τους νέους γιατρούς,  έδωσε ηρωικές μάχες για ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και την ανατροπή των μνημονίων και των κυβερνήσεων που τα υπηρετούν.
Οι επισχέσεις εργασίας ειδικευόμενων και νοσηλευτών που αντιμετώπισαν τη λυσσαλέα αντίθεση τόσο του κράτους και της διευθυντοκαθηγητοκρατίας όσο και του γραφειοκρατικού συνδικαλισμού όλων των αποχρώσεων, οι αγώνες ενάντια στο κλείσιμο νοσοκομείων (7ο ΙΚΑ, «Πατησίων» κλπ), οι απεργιακές πρωτοβουλίες με συντονισμό από τα κάτω μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους (Αγ. Σάββας, Ευαγγελισμός, Νίκαια κ.ά.), η μαζική κατάληψη του υπουργείου υγείας και το πανιατρικό συλλαλητήριο τον Φεβρουάριο του 2011, η συμμετοχή των υγειονομικών στις πανεργατικές απεργίες και διαδηλώσεις, απετέλεσαν μεταξύ άλλων ορόσημα την τριετία που πέρασε.
Επίσης ορόσημα αποτέλεσαν οι κινητοποιήσεις των νέων γιατρών που ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΟΥΝ την επικύρωση του απαράδεκτου προσχέδιου νόμου για την ιατρική εκπαίδευση, η συμμετοχή πολλών νέων γιατρών στα εθελοντικά ιατρεία των διαδηλώσεων καθώς και οι αγώνες για νοσοκομεία ανοιχτά σε όλους, ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματος, την θρησκεία και την εθνικότητα, ενάντια στην αντιδραστική ρατσιστική επίθεση του κάθε Λοβέρδου και Λυκουρέντζου, αλλά και των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, που θέλουν να ενοχοποιήσουν τους … μετανάστες για τη διάλυση της δημόσιας περίθαλψης, αθωώνοντας έτσι την πολιτική κεφαλαίου – ΕΕ - ΔΝΤ… Στις κινητοποιήσεις αυτές συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι, ανατράπηκαν αντιλήψεις, προκαταλήψεις και πολιτικοί συσχετισμοί.

Το επόμενο διάστημα θα δοθεί η αποφασιστική σύγκρουση. Θα κριθεί το αν μπούμε οριστικά σε μεσαίωνα όσον για τις ζωές και τα δικαιώματα του 99% του πληθυσμού ή αν θα έρθει ελπιδοφόρα ανατροπή των συσχετισμών σε όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αν επικρατήσει η διάλυση κάθε έννοιας δωρεάν δημόσιας περίθαλψης ή αν αποκρουστεί η καταστροφική πολιτική κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ και των υποτακτικών της που καταδικάζει τον ελληνικό λαό σε υγειονομική γενοκτονία. Αν μπει ταφόπλακα στα δικαιώματα των νέων γιατρών με επαγγελματική και επιστημονική απαξίωση για τα επόμενα σαράντα χρόνια ή αν κατακτηθεί δυναμικά το μέλλον μέσα στη χώρα μας και όχι στην ξενιτιά. Αν συνεχιστεί η σκανδαλώδης απομύζηση των κρατικών και ασφαλιστικών πόρων από τους «ημέτερους» κρατικοδίαιτους καπιταλιστές της ιδιωτικής υγείας και φαρμακοβιομηχανίας ή αν δεσμευθεί το σύνολο αυτών των πόρων υπέρ της υγειονομικής επιβίωσης του λαού. Αν καταδικαστούν οριστικά στην κόλαση της ανεργίας οι νέοι γιατροί ή αν θα κατακτηθεί η στοιχειώδης επαγγελματική αξιοπρέπεια και προοπτική. Αν παγιωθεί ο μισθολογικός εξευτελισμός της ιατρικής εργασίας ή αν ανατραπεί η κατάσταση προς συνθήκες επιβίωσης και αξιοπρέπειας. Το επόμενο διάστημα θα κριθούν τα πάντα …. . Μπορούμε να τους νικήσουμε. Οι μάχες των προηγούμενων τριών ετών μας έχουν γεμίσει εμπειρίες, οι προσπάθειες της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη  να σταματήσουν  τους αγώνες με επιτάξεις και καταστολή, με ψέματα και συκοφαντίες, δεν περνάνε και δεν μας τρομάζουν.
Η ζωή τα προηγούμενα χρόνια, και  ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία, έχει αποδείξει  περίτρανα πως μόνο η επιλογή του ακηδεμόνευτου, ανεξάρτητου, ριζοσπαστικού αγωνιστικού ρεύματος από τα κάτω με πρωταγωνιστές πρώτα και κύρια τους νέους γιατρούς σε συντονισμό με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα νοσοκομεία μπορεί να αποτελέσει ελπίδα για το παρόν και το μέλλον του ιατρικού νοσοκομειακού κινήματος. Η ελπίδα βρίσκεται στη λογική των αιτημάτων που ξεπηδούν από τις ίδιες τις ανάγκες, των αποφασιστικών συγκρούσεων που τα ζητούν όλα, των δυναμικών κινητοποιήσεων που δημιουργούν γεγονότα, των γενικών συνελεύσεων, των συλλόγων ειδικευομένων, των επισχέσεων εργασίας, των πραγματικών απεργιών με διάρκεια και συντονισμό, του παραμερισμού της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και του κοινοβουλευτικού συνδικαλισμού έστω και αριστερής απόχρωσης. Πρέπει να σαρωθεί η σκουριά της φιλοκυβερνητικής – φιλομνημονιακής συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. Όμως και οι ηγεσίες των παρατάξεων της κοινοβουλευτικής αριστεράς (ΑΕΓ- Μέτωπο και ΔΗΠΑΚ-ΠΑΜΕ) με τον τυφλό «κυβερνητισμό» από την μία και τον αδιέξοδο απομονωτισμό από την άλλη, αλλά και οι δύο με την γραμμή του «καθωσπρεπισμού» ΕΝΑΝΤΙΑ στις δυναμικές κινητοποιήσεις –τις επισχέσεις- την απόσυρση απλήρωτων γιατρών και νοσηλευτών από εφημερίες και χειρουργεία – τις ενέργειες κατάληψης και αυτοδιαχείρισης, έχουν αποδείξει πολλές φορές παλιότερα και πρόσφατα τα όριά τους.     
Εμείς όλοι οι ανεξάρτητοι  αγωνιζόμενοι ειδικευόμενοι, οι μαχόμενοι νοσοκομειακοί  γιατροί, οι αγωνιστές από την  Α.Ρ.Σ.Ι. και το ΝΥΣΤΕΡΙ, θεωρούμε πως  αυτές οι εκλογές δεν είναι  μία από τα ίδια. Γίνονται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία, στην οποία θα κριθεί το μέλλον του Συστήματος Υγείας, το μέλλον των Υγειονομικών, το μέλλον ολόκληρης της κοινωνίας. Σε αυτή τη συγκυρία αποφασίσαμε να αφήσουμε στην άκρη τις μικρές ή μεγάλες μας διαφορές και διαφωνίες και να βάλουμε μπροστά αυτά που μας ενώνουν: Τα συμφέροντα των εργαζομένων – γιατρών και τις ανάγκες του λαού για περίθαλψη. Θέλουμε να συγκροτήσουμε μια προσπάθεια που θα αποτελέσει τη μαγιά για την ανατροπή της λαίλαπας της πολιτικής Κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ και στο χώρο της Υγείας, προτού πέσει ακόμα χαμηλότερα το προσδόκιμο επιβίωσης. Θέλουμε να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς και στην ΕΙΝΑΠ για να μη βρούμε αντιμέτωπες στις μελλοντικές μας κινητοποιήσεις τις γνωστές γραφειοκρατικές συνδικαλιστικές ηγεσίες. Δεσμευόμαστε από τις ίδιες τις ανάγκες της πλειοψηφίας των γιατρών και θα αγωνιστούμε μαζί με αυτή την πλειοψηφία για την προάσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας. Σε αυτή τη σκληρή μάχη που θα ακολουθήσει, αποφασίσαμε να μην πάμε ο καθένας μόνος. Για αυτό και καλούμε τη μαχόμενη πλειοψηφία των γιατρών να πορευτεί μαζί μας, όχι μόνο στις εκλογές στις 21/2, αλλά και στο δύσκολο δρόμο που ακολουθεί μετά από αυτές. Στις μάχες αυτές απαραίτητος είναι ο εκδημοκρατισμός της λειτουργίας της ΕΙΝΑΠ και η ευρύτερη συμμετοχή των εργαζόμενων γιατρών στη λήψη αποφάσεων και στην οργάνωση κινητοποιήσεων.
Εν όψει των κρίσιμων αναμετρήσεων του επόμενου διαστήματος και εν όψει των εκλογών της ΕΙΝΑΠ (21-2-13) απευθύνουμε πλατύ αγωνιστικό κάλεσμα σε όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς που πήραν μέρος στις συνελεύσεις και στις κινητοποιήσεις. Απευθυνόμαστε στους νέους γιατρούς, στους ειδικευόμενους, που βιώνουν τα εξαντλητικά ωράρια και ζουν με την αγωνία για το μέλλον. Απευθυνόμαστε στους πολλούς έντιμους ειδικευμένους που ο ζήλος και η αυτοθυσία τους είναι η μόνη αιτία που κρατιέται ακόμα όρθιο το σύστημα. Απευθυνόμαστε σε όλους όσους αγωνιούν για την περίθαλψη του πληθυσμού, σε όσους θέλουν να ζουν με αξιοπρέπεια από το μισθό τους, σε όσους δε θέλουν να οδηγηθούν σε αναγκαστική μετανάστευση, σε όσους οραματίζονται ένα υψηλής ποιότητας σύστημα υγείας που θα σέβεται τους ασθενείς και τους υγειονομικούς.
Απευθύνουμε ενωτικό κάλεσμα στον κόσμο του αγώνα. Στο χέρι μας είναι να αξιοποιήσουμε τις εκλογές της ΕΙΝΑΠ για να αποτελέσουν σταθμό στην προσπάθεια ανοικοδόμησης ενός νέου νοσοκομειακού κινήματος, που θα καταφέρει να ανατρέψει τους συσχετισμούς σε βάρος του Κυβερνητικού – υποταγμένου συνδικαλισμού, που θα βάλει μπροστά τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των γιατρών και των ασθενών, χωρίς να υποτάσσεται σε πολιτικές σκοπιμότητες και θα καταφέρει να πετύχει νίκες προκαλώντας ρωγμές στην πολιτική μνημονίου, Κυβέρνησης και Τρόικας.

Γι’ αυτό οι εκλογές της  ΕΙΝΑΠ στις 21-2 έχουν αντικειμενικά χαρακτήρα ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για το μέλλον του κινήματος:

• Από την μία είναι το «μία από τα ίδια», ο κοινοβουλευτικός γραφειοκρατικός συνδικαλισμός, η  αδράνεια, ο συμβιβασμός, τα παζάρια διαδρόμων, η υποταγή στις κυβερνητικές επιλογές και στις επιταγές του ΔΝΤ και της ΕΕ.
• Από την άλλη είναι το πιο σκληρό μήνυμα καταδίκης αυτής της δολοφονικής πολιτικής. Είναι η ελπίδα που γεννιέται στις συλλογικές διαδικασίες και στις κινητοποιήσεις, στις νοσοκομειακές συνελεύσεις και το συντονιστικό τους. Για μας η υγεία είναι πριν από όλα κοινωνική υπόθεση και γι’ αυτό μαζί με τους πολίτες και το λαό δίνουμε μάχη για την υπεράσπιση και ανάπτυξή της. Θεωρούμε ότι σε ένα ευρύ αγωνιστικό μέτωπο για δημόσια, σύγχρονη, πραγματικά δωρεάν και καθολική περίθαλψη θα υποστηρίζονται αποτελεσματικότερα οι διεκδικήσεις της πλειοψηφίας των γιατρών για εργασιακή, μισθολογική, επιστημονική, ασφαλιστική αξιοπρέπεια και επαγγελματική αποκατάσταση ενώ ταυτόχρονα θα αποδυναμώνονται οι πιέσεις και οι εκβιασμοί τόσο των κρατικοδίαιτων ιδιωτών -μεγαλοκλινικαρχών και μεγαλοπρομηθευτών- όσο και μέσα στο ΕΣΥ, του μεγαλοδιευθυντικού και μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου.
Δημοκρατική Λειτουργία ΕΙΝΑΠ: Οι αποφάσεις στα χέρια  των γιατρών.
Αγωνιζόμαστε για να αλλάξει  η λειτουργία της ΕΙΝΑΠ και  να περάσει η διαδικασία λήψης  αποφάσεων από τη γραφειοκρατία του ΔΣ στους ίδιους τους γιατρούς. Θεωρούμε ότι οι γενικές νοσοκομειακές συνελεύσεις είναι κυρίαρχο συνδικαλιστικό όργανο και προτείνουμε τη συγκρότηση συνέλευσης εκπροσώπων των συνελεύσεων των νοσοκομείων. Οι εκπρόσωποι αυτοί θα είναι αιρετοί και ανακλητοί από τις κατά τόπους συνελεύσεις, θα είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν την άποψη της συνέλευσης του νοσοκομείου τους στη συνέλευση των εκπροσώπων και ο αριθμός τους θα είναι ανάλογος του αριθμού των γιατρών του νοσοκομείου. Η συνέλευση των εκπροσώπων των συνελεύσεων των νοσοκομείων θα είναι το - αμέσως μετά τη γενική συνέλευση- ανώτερο κεντρικό συνδικαλιστικό όργανο της ΕΙΝΑΠ κα οι αποφάσεις της θα είναι δεσμευτικές για το ΔΣ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
·     Όχι  σε νέες περικοπές. Αποκατάσταση των μισθών – αυξήσεις για να ζούμε αξιοπρεπώς από το μισθό μας. Να μην πληρώσουν για τη κρίση οι εργαζόμενοι, αλλά αυτοί που τη δημιούργησαν. Δε θα θυσιαστούμε στο όνομα της κερδοφορίας του Ευρωπαϊκού και εθνικού κεφαλαίου.
·     Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Πενθήμερο – 6ωρο – 30ωρο με 1 (μία) εφημερία τη βδομάδα, χωρίς ελαστικοποίηση ωραρίου και χωρίς μειώσεις αποδοχών. Κάλυψη των κενών με προσλήψεις γιατρών. Για την άσκηση της ιατρικής να ισχύει η βασική αρχή «λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους» και η αξιοποίηση όλου του δυναμικού σύμφωνα με τις υγειονομικές ανάγκες χωρίς φραγμούς και τεχνητά εμπόδια.
·     Επείγοντα μέτρα για να σταματήσει η αιμορραγία της ιατρικής μετανάστευσης. Κίνητρα για να μείνουν οι νέοι γιατροί στη χώρα. Άνοιγμα του συστήματος στους νέους ειδικευμένους, με άρση της ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ απαγόρευσης προσλήψεων νοσηλευτικού, ιατρικού και λοιπού προσωπικού που έχει επιβάλλει η τρόϊκα και άνοιγμα των συμβάσεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Πολλές νέες θέσεις ειδικότητας – το σύστημα χρειάζεται ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΧΙΜΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, πολύ περισσότερους νοσηλευτές  και ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. Κατάργηση κάθε σκέψης για καθιέρωση εξετάσεων ή άλλου είδους φραγμών στην λήψη άδειας άσκησης και στην έναρξη ειδικότητας.
·     Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη διάρκεια της ειδικότητας. Μέτρα ουσιαστικά και όχι … «παιδαγωγικά» για την ιατρική εκπαίδευση, που θα «ελέγχουν» και τους εκπαιδευτές.
·     Κατάργηση του κατακερματισμού στις εργασιακές σχέσεις των γιατρών και η άρση κάθε ανισοτιμίας και αναξιοπρέπειας. Όσοι εργάζονται στο δημόσιο νοσοκομείο πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με ακριβώς ίδιες (αξιοπρεπείς) αμοιβές, ίδιες εργασιακές σχέσεις, ίδια ωράρια, ίδια δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις. Κάλυψη των αναγκών με προσλήψεις μόνιμων επιμελητών.
·     Κεντρικός έλεγχος και σχεδιασμός της διάταξης της νοσοκομειακής περίθαλψης, με μοναδικό κριτήριο την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού. Αυτές και τίποτε άλλο πρέπει να καθορίζουν πόσες κλίνες απαιτούνται συνολικά (σίγουρα περισσότερες από τις 35500 που υπάρχουν σήμερα στο ΕΣΥ), πόσες από τις κλίνες αυτές πρέπει να είναι ΜΕΘ και ΜΑΦ (σίγουρα πολλαπλάσιες από τις σημερινές), ποιες ειδικότητες πρέπει να αναπτυχθούν και πού κλπ. Τα τελευταία χρόνια το κριτήριο αυτό έχει αγνοηθεί και έχουν πρυτανεύσει από την μία οι δραστικές περικοπές της τρόϊκας και από την άλλη η εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων «ημετέρων» μεγαλοδιευθυντάδων και μεγαλοκαθηγητάδων. Επίσης πρέπει να επιλύει το πρόβλημα στην εργασιακή εξόντωση και την εργασιακή ανισοτιμία στο ιατρικό δυναμικό, π.χ. δεν νοείται αυτοδύναμο εφημεριακά τμήμα με λιγότερους από 6  ειδικευμένους γιατρούς ώστε να τηρούνται τα στοιχειώδη διεθνή όρια ασφαλούς εργασίας.
·     Χρηματοδότηση του αποκλειστικά δημόσιου συστήματος νοσοκομειακής περίθαλψης (δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας) αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό («κρατικοκεντρικό» και όχι «ασφαλιστικοκεντρικό» μοντέλο) και την γενική φορολογία μέσα από δίκαιο φορολογικό σύστημα. Στα σχέδια τους για διάλυση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ απαντάμε με  εργατικό και κοινωνικό έλεγχο.
·     Ισότιμη και ελεύθερη πρόσβαση όλου του πληθυσμού στο σύστημα Υγείας. Κατάργηση έτσι της έννοιας «ανασφάλιστος». Παλεύουμε για νοσοκομεία ανοιχτά για όλο το λαό, τους ανασφάλιστους, τους μετανάστες. Στα αστεία επιχειρήματα ότι οι μετανάστες βουλιάζουν το ΕΣΥ και ότι είναι υγειονομικές βόμβες απαντάμε ότι Υγειονομικές βόμβες είναι τα αντιλαϊκά μέτρα κυβερνήσεων – ΕΕ – ΔΝΤ.
·     Παρέμβαση στην φαρμακοβιομηχανία, με ανάπτυξη εθνικού φορέα που θα προχωρήσει στην μαζική παραγωγή σκευασμάτων και υλικών με απαλλοτρίωση σε πατέντες, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
·     Απόρριψη του εκβιασμού που επιχειρείται ενάντια στο λαό από Κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ. Δε δεχόμαστε την περαιτέρω μείωση του προσδόκιμου επιβίωσης, την εκτόξευση της ανεργίας, τη φτώχια και την εξαθλίωση στο όνομα του ευρώ, της πληρωμής του χρέους και της χρεωκοπίας. Θέλουμε τους νοσοκομειακούς γιατρούς, ζωντανό κομμάτι ενός κινήματος που παλεύει για στάση πληρωμών στους δανειστές τοκογλύφους και πλήρη διαγραφή του ληστρικού χρέους. Στο ψευτοδίλημμα ευρώ ή χάος απαντάμε έξοδο απο ευρωζώνη και από ΕΕ. Με δεδομένο πως αντιμετωπίζουμε μια οξύτατη υγειονομική – ανθρωπιστική κρίση με ορατό το φάσμα του ΘΑΝΑΤΟΥ για εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας, απαιτούνται άμεσα ριζοσπαστικά μέτρα για τη δημόσια περίθαλψη. Το κριτήριο πρέπει να είναι πως Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, και η παροχή περίθαλψης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση αυτή.
·     Να απομονωθεί η «κλίκα» του μεγαλοδιευθυντικού – μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου και οι δορυφόροι της, που χειροκροτούν κάθε αντιδραστική ρύθμιση, που πρωτοστατούν στην απεργοσπασία, που ασχημονούν ενάντια  στους νέους γιατρούς, που στηρίζουν στα νοσοκομεία τους διοικητές και την κυβερνητική πολιτική, που εξακολουθούν να πρωταγωνιστούν σε όργια χρηματισμού και διαφθοράς.
·     Να αποτιναχθεί κάθε τάση γραφειοκρατίας από τις διαδικασίες του κινήματος. ΟΛΗ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ. Καμία απόφαση δεν έχει πρακτική αξία αν δεν αποτελεί ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ των πολλών. Ταυτόχρονα επιδιώκουμε την ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΧΕΤΙΣΜΟΥ σε όλα τα εκλεγμένα συνδικαλιστικά όργανα.

Στις 21/2 στις εκλογές ΕΙΝΑΠ - ΟΕΝΓΕ:
Ø Στέλνουμε το πιο σκληρό μήνυμα καταδίκης σε Κυβέρνηση – Τρόικα.
Ø Βγάζουμε στο προσκήνιο τις ανάγκες της πλειοψηφίας των γιατρών, για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με αξιοπρεπείς απολαβές
Ø Απαιτούμε Υψηλής Ποιότητας Δημόσιο Δωρεάν Σύστημα Υγείας για όλους.
Ø Ανατρέπουμε τους συσχετισμούς – στέλνουμε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τον κυβερνητικό – υποταγμένο συνδικαλισμό, την παραταξιακή γραφειοκρατία κοινοβουλευτικής νοοτροπίας και τις λογικές συνδιαλλαγής με τα κέντρα εξουσίας.
Ø Βάζουμε τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός κινήματος ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ! ! !
Ψηφίζουμε – Στηρίζουμε:
Ενωτικό Κίνημα για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Συμμετέχουν:
·      Α.Ρ.Σ.Ι. - Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών
·      Νυστέρι - Πρωτοβουλία Γένοβα
·      Ανεξάρτητοι ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΠ – ΟΕΝΓΕ


ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Α.Ρ.Σ.Ι. - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ
ΝΥΣΤΕΡΙ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ


Αθανασιάδη Φασελίδα (Λίδα), ειδικευόμενη χειρουργός, Παίδων «Π.Α. Κυριακού»
Αθανασόπουλος Παναγιώτης, ειδικευόμενος ψυχίατρος, ΨΝΑ
Αλμυρούδη Μαρία – Παναγιώτα (Μαριώτα), ειδικευόμενη παθολόγος, Σισμανόγλειο
Άντζελ Αλβέρτος, επιμελητής Α, αναισθησιολόγος, Ερυθρός Σταυρός
Αποστολοπούλου Ολυμπία, επιμελήτρια Α πνευμονολόγος - εντατικολόγος, ΜΕΘ, Αττικόν
Αραπάκης Ιωάννης, ειδικευόμενος ακτινολόγος, Αττικόν
Αργύρης Χρήστος, ειδικευόμενος ακτινολόγος, Γ.Ν.Α. «Γεννηματάς»
Βαλάκας Γεώργιος, νεφρολόγος, Ευαγγελισμός
Βάρτζελη Παναγιώτα (Νάγια), επιμελήτρια Β, πνευμονολόγος – εντατικολόγος, ΜΕΘ Μεταξά
Βελονάκης Γεώργιος, ακτινολόγος, Αττικόν
Γακίδης Πέτρος, ειδικευόμενος κυτταρολόγος, Άγιος Σάββας
Γασπαρινάτος Γεράσιμος (Άκης), ειδικευόμενος νευρολόγος, Αττικόν
Γεωργούλια Γεωργία, επιμελήτρια Α ακτινολόγος, Γ. Ν. Νίκαιας
Γιαννίρης Γιάννης, ειδικευόμενος γενικός γιατρός, Θριάσιο
Γκίκας Πασχάλης, ειδικευόμενος ψυχίατρος, ΨΝΑ
Γομάτος Χρήστος, αναισθησιολόγος, εξειδικευόμενος ΜΕΘ, Λαϊκό
Γραβάνης Δήμος, ειδικευόμενος ακτινολόγος, Παίδων Αγία Σοφία
Δερβενούλας Γεώργιος, ειδικευόμενος νευρολόγος, Αττικόν 
Δέτσης Μάριος, ειδικευόμενος παιδίατρος, Παίδων Αγία Σοφία 
Δημακουλέα Ελένη- Μαρία (Μαριλένα), ειδικευόμενη ψυχίατρος, Ψ.Ν.Α.
Δημουλά Αικατερίνη, παθολόγος, εξειδικευόμενη ΜΕΘ, «Αγία Όλγα - Κωνσταντοπούλειο»
Διονυσοπούλου Βασιλική, επιμελήτρια Α πνευμονολόγος - εντατικολόγος, ΜΕΘ, ΓΝ Νικαίας
Δούμας Λεόν, ειδικευόμενος ορθοπαιδικός, ΓΝ  Νικαίας
Δρίτσας Σπυρίδων, ειδικευόμενος χειρουργός, Ευαγγελισμός
Ευμορφιάδης Ηλίας, ειδικευόμενος αιματολόγος, Μεταξά
Ζαμπάτης Χαράλαμπος, διευθυντής ακτινοθεραπευτής – ογκολόγος, Άγιος Σάββας
Ζάμπρας Αλέξανδρος-Χρήστος, ειδικευόμενος ορθοπαιδικός, ΚΑΤ
Ζέρβα Κανέλλα (Κανελλίνα), ειδικευόμενη καρδιολόγος, Λαϊκό
Ζολινδάκη Χρυσούλα, διευθύντρια αναισθησιολόγος, ΓΝ Νικαίας
Ιορδανίδου Όλγα, επιμελήτρια Α χειρουργός-εντατικολόγος, Θριάσιο (ΜΕΘ Λατσείου)
Καγιά Αργυρώ, ειδικευόμενη γυναικολόγος, «Αγία Όλγα-Κωνσταντοπούλειο»
Καγιάς Δημήτριος, διευθυντής παιδοχειρουργός, «Έλενα Βενιζέλου»
Καζάκου Πηνελόπη, ειδικευόμενη παθολόγος, Αττικόν
Καλλιάτσος Ιωάννης, ειδικευόμενος καρδιολόγος «Αγία Όλγα-Κωνσταντοπούλειο» -Αγ.Ανάργυροι
Καρύδης  Σπυρίδων, ειδικευόμενος ακτινολόγος, Άγιος Σάββας
Κασιώτη Ελένη (Ελίνα), ειδικευόμενη νευρολόγος, Ν.Ν.Α.
Καταραχιάς Κωνσταντίνος, ειδικευόμενος ακτινολόγος, Άγιος Σάββας
Καψή Βασιλική (Βίκυ), ειδικευόμενη ΩΡΛ, ΝΝΘ Σωτηρία
Κεφαλά Μαρία, ειδικευόμενη κυτταρολόγος, Άγιος Σάββας
Κλωνιζάκης Μάρκος, ειδικευόμενος ψυχίατρος, ΨΝΑ
Κοκορόπουλος Παναγιώτης (Τάκης), ειδικευόμενος χειρουργός, Αττικόν
Κορκονικήτας Παναγιώτης, επιμελητής Α, Καρδιολόγος, «Αγία Όλγα-Κωνσταντοπούλειο»
Κοσμοπούλου Όλγα, επιμελήτρια Α, παθολόγος - λοιμωξιολόγος, ΓΝ Νικαίας
Κουγιουμτζόγλου Γιάννης, διευθυντής παθολόγος, Κ.Υ.  Ν. Μάκρης
Κουκούνη Βασιλική, επιμελήτρια Β νευρολόγος, ΓΝ Νικαίας
Κούρταλης Νικόλαος, ειδικευόμενος βιοπαθολόγος, Μεταξά
Κρανιδιώτης Γεώργιος, επιμελητής Β, παθολόγος, Τζάνειο
Κρίτσος Κωνσταντίνος, ειδικευόμενος παθολόγος, Ευαγγελισμός
Κρούπη Κωνσταντίνα, ειδικευόμενη ψυχίατρος, Αιγινήτειο
Κυζηράκου Σταυρούλα, αναισθησιολόγος, εξειδικευόμενη ΜΕΘ, ΓΝ Νικαίας
Λιμιάτης Παναγιώτης, ειδικευόμενος ακτινολόγος, Θριάσιο
Μακρής Γεώργιος, επιμελητής Β οφθαλμίατρος, Γ.Ν.Α. «Γεννηματάς»
Μαλαχίας Απόστολος,  ειδικευόμενος γαστρεντερολόγος, Άγιος Σάββας
Μανταίου Μερόπη, διευθύντρια πνευμονολόγος, ΝΝΘ Σωτηρία
Μάργαρη Παναγιώτα (Πέγκυ), ειδικευόμενη ακτινολόγος, Θριάσιο
Μαρίνος Νικόλαος, ειδικευόμενος ορθοπαιδικός, ΚΑΤ
Μαρκάκης Ιωάννης, επιμελητής Α νευρολόγος, ΓΝ Νικαίας
Μάτσα – Μποζανά Αικατερίνη, διευθύντρια ψυχίατρος, ΨΝΑ-18ΑΝΩ
Μεγαλοοικονόμου Θεόδωρος, διευθυντής ψυχίατρος, ΨΝΑ
Μεννόνα Ροζάρια, διευθύντρια παθολογοανατόμος, ΓΝ Νικαίας
Μερμερελής Δημήτριος, ειδικευόμενος βιοπαθολόγος, Ερυθρός Σταυρός
Μινάρδος Ιωάννης, επιμελητής Α ακτινολόγος, ΓΝ Νικαίας
Μιχελής Βασίλειος, ειδικευόμενος κυτταρολόγος, Άγιος Σάββας
Μπαρλιάς Χαρίλαος (Χάρης), ακτινολόγος, Ερυθρός Σταυρός
Μπαρμπαρέσσος Εμμανουήλ, ειδικευόμενος αγγειοχειρουργός,  Ελπίς
Μπέλλος Νικόλαος, ειδικευόμενος παθολόγος, Τζάνειο
Μπουγάτσος Γεώργιος, διευθυντής νεφρολόγος, Ιπποκράτειο
Μπούτρης Χρήστος, ειδικευόμενος ΩΡΛ, ΓΝ Νικαίας
Νανίδης Νικήτας, ειδικευόμενος νευροχειρουργός, Ευαγγελισμός
Νάσιος Ιωάννης, ειδικευόμενος ΩΡΛ, «Αγία Όλγα – Κωνσταντοπούλειο»
Νάστου Δημητρούλα, ειδικευόμενη νεφρολόγος, Ερυθρός Σταυρός
Νοδάρας Χρήστος, ειδικευόμενος παθολόγος, Θριάσιο
Ντυμένου Ειρήνη, ειδικευόμενη δερματολόγος, Αττικόν
Ξανθάκη Άννα, διευθύντρια βιοπαθολόγος, Ιπποκράτειο
Ξηρόκωστα Αικατερίνη, ειδικευόμενη αιματολόγος, Ευαγγελισμός
Ξυδάκη Αικατερίνη, παθολόγος, επικ. επιμελήτρια, ΜΕΘ, «Αγία Όλγα-Κωνσταντοπούλειο»
Οικονομόπουλος Νικόλαος, επιμελητής Α ακτινολόγος, Αττικόν
Οικονομοπούλου Δήμητρα, ειδικευόμενη αιματολόγος, Ευαγγελισμός
Παϊσίου Άννα, επικ. Επιμελήτρια  ΜΜΟ, Παίδων Αγία Σοφία
Παναγόπουλος Διονύσιος, ειδικευόμενος χειρουργός, ΝΝΘ Σωτηρία
Παπαγεωργίου Δημήτριος, ειδικευόμενος βιοπαθολόγος, ΓΝ Νικαίας
Παπαγεωργίου Ερμίνα, ειδικευόμενη νευρολόγος, ΓΝ Νικαίας
Παπαδόπουλος Λεωνίδας, ειδικευόμενος οφθαλμίατρος, ΓΝ Πατησίων
Παπαδόπουλος Ιορδάνης, ειδικευόμενος παιδίατρος, Αττικόν
Παπανικολάου Παναγιώτης, επιμελητής Α, νευροχειρουργός, ΓΝ Νικαίας
Παπαχριστοδούλου Μενεξεδένια (Μένια), διευθύντρια βιοπαθολόγος, ΓΝ Νικαίας
Παπίγκη Ευθαλία (Λία), επικ. επιμελήτρια αναισθησιολόγος, Παίδων Αγία Σοφία
Παππάς Νικόλαος, ειδικευόμενος ακτινοθεραπευτής,  Άγιος Σάββας
Παπυράκης Ιωάννης, ειδικευόμενος ψυχίατρος, ΨΝΑ
Πασπάτη Ιωάννα, διευθύντρια ορθοπαιδικός, Παίδων Πεντέλης
Πατσούρας Γεώργιος, ειδικευόμενος παιδίατρος, ΓΝ Νικαίας
Πετρίδης Νικόλαος, διευθυντής ΩΡΛ, Μεταξά
Πιάγκος Γιαννούλης, ειδικευόμενος παθολογοανατόμος, ΚΑΤ
Πιρνέας Νικόλαος, ειδικευόμενος ψυχίατρος, ΨΝΑ
Πουλικάκος Παναγιώτης, παθολόγος, Ερυθρός Σταυρός
Προβατάς Ιωάννης, ειδικευόμενος παθολογοανατόμος, «Αγία Όλγα-Κωνσταντοπούλειο»
Ράπτης Απόστολος, ειδικευόμενος χειρουργός, ΓΝ Νικαίας
Ρηγάτος Σωτήριος, επιμελητής Α παθολόγος-ογκολόγος,  «Έλενα Βενιζέλου»
Ρίζος Μιχαήλ, επιμελητής Β παθολόγος-εντατικολόγος, ΜΕΘ Αττικόν
Σκαφίδα Αναστασία, ειδικευόμενη νευρολόγος, Τζάνειο
Σκοπελίτης Ηλίας, επιμελητής Α παθολόγος, ΓΝ Νικαίας
Σουγιουλτζής Ηλίας, ειδικευόμενος ακτινολόγος, Αμαλία Φλέμινγκ
Σουκαράς Ανανίας, ειδικευόμενος γενικός γιατρός, Θριάσιο
Σταματόπουλος Γεώργιος, ειδικευόμενος νευροχειρουργός, ΓΝ Νικαίας
Στάμος Ευάγγελος, ειδικευόμενος παθολόγος, ΝΙΜΤΣ
Τέλιος Θωμάς -Νικόλαος (Άκης), ειδικευόμενος παθολόγος, Τζάνειο
Τσαβαρής Ονούφριος, ειδικευόμενος παθολόγος, Σισμανόγλειο
Τσάβες Νέστωρ, επιμελητής Α, γυναικολόγος, ΓΝ Νικαίας
Τσάμπουρας Κωνσταντίνος, ειδικευόμενος ψυχίατρος, ΨΝΑ
Τσίπηρας Αλέξανδρος, ειδικευόμενος βιοπαθολόγος,  Γ.Ν.Α. «Γεννηματάς»
Τσιρώνης Γεώργιος, ειδικευόμενος παθολόγος Θριάσιο
Χαρίτος Ιωάννης, ειδικευόμενος ψυχίατρος, ΨΝΑ
Χατζηπασχάλης Στέλιος, ειδικευόμενος βιοπαθολόγος, «Αγία Όλγα –Κωνσταντοπούλειο», παράρτημα Καυτατζόγλου
Χολή Μαρία, ειδικευόμενη παιδίατρος, Παίδων «Π.Α. Κυριακού»
      Ψυχογιός Κλέαρχος (Άλκης), ειδικευόμενος νευρολόγος, ΓΝ Νικαίας

Ψηφίζουμε ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ


Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου εκλογές ΕΙΝΑΠ - ΟΕΝΓΕ

Επιτέλους τέλος με τη σαπίλα της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και με τη σκουριά του κοινοβουλευτικού συνδικαλισμού !


ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ - ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ

  • Α.Ρ.Σ.Ι. - Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών
  • Νυστέρι - Πρωτοβουλία Γένοβα
  • Ανεξάρτητοι Ειδικευόμενοι και Ειδικευμένοι


Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΙ, ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΜΕΙΣ !ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΙ, ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΜΕΙΣ !

Από Α.Ρ.Σ.Ι – Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών               16-2-13

Κάτω από τα όρια της μισθολογικής εξαθλίωσης οι νοσοκομειακοί γιατροί, και η πολιτεία καθυστερεί προκλητικά την καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών.
1)      Οι δεδουλευμένες τακτικές εφημερίες του Νοεμβρίου 2012 δεν έχουν πληρωθεί σε πολλά νοσοκομεία. Σύμφωνα με το νέο ΑΘΛΙΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΘΕΣΤΩΣ, για να πληρωθούν οφειλόμενα του προηγούμενου οικονομικού έτους μέσα στο επόμενο χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Αυτήν το υπουργείο υγείας την έχει υποσχεθεί από τα … Φώτα, αλλά δεν την έχει κάνει ακόμα.
2)      Οι εγκρίσεις για την καταβολή των εφημεριών του νέου οικονομικού έτους (Δεκεμβρίου 2012 και Ιανουαρίου 2013) καθυστερούν χωρίς προφανή λόγο. Ούτως ή άλλως στα περισσότερα νοσοκομεία ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ λόγω νέας δραματικής περικοπής στα προβλεπόμενα ποσά και κάποιοι πάλι θα μείνουν απλήρωτοι αν δεν δοθούν τα έξτρα κονδύλια που έχουν ζητηθεί.
3)      Για τις πρόσθετες εφημερίες του 2012 (τις άνω των 7 για τους ειδικευόμενους κ.ο.κ.) ΟΥΤΕ ΦΩΝΗ ΟΥΤΕ ΑΚΡΟΑΣΗ, αν και αυτές πληρώνονται με άλλες διαδικασίες από τα νοσοκομεία και τις ΥΠΕ.
Οι άνθρωποι ΔΕΝ ΧΑΜΠΑΡΙΑΖΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ. Βέβαια για τους δικούς τους παχυλούς μισθούς, βουλευτές – υπουργοί – γενικοί γραμματείς – ΥΠΕάρχες – διοικητές νοσοκομείων έχουν φροντίσει να τους «τσεπώνουν» πάντα στην ώρα τους. Από κοντά και οι δικαστικοί, που πριν λίγες μέρες «ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑΣΑΝ» και αυτοί το «δωράκι» Ρουπακιώτη – Σαμαρά : 100 ζεστά μύρια για «αναδρομικά» …
Η χούντα κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ και ο άθλιος τρικομματικός κυβερνητικός θίασος που εφαρμόζει την πολιτική της εξαθλιώνουν και φτωχοποιούν στο έπακρο τους νοσοκομειακούς γιατρούς για να διαλύσουν ό,τι έχει απομείνει από δημόσια δωρεάν περίθαλψη. ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΚΑΝΕΙ, Η ΟΡΓΗ ΠΙΑ ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ …
Γενικές Συνελεύσεις σε όλα τα Νοσοκομεία και όλες τις Ενώσεις. Αποφασίζουμε :
-          Να μην σταλούν προγράμματα εφημεριών για τον Μάρτιο.

-          Δυναμικές κινητοποιήσεις με επίσχεση-πλήρη απόσυρση των ειδικευομένων και απεργία των ειδικευμένων.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ, ΟΣΟ ΔΕΝ ΞΕΣΗΚΩΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΑΙΣΧΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΑΣ

ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΡΑ !