Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΙΝΑΠ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΣ ΕΙΝΑΠ 2013
ΕΓΚΥΡΑ 4283
ΔΗΚΝΙ 1295 (30,2%) 5 ΕΔΡΕΣ  από 1443 (30,8%) το 2009  -0,6%
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ-ΝΥΣΤΕΡΙ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) 925 (21,6%) 3 ΕΔΡΕΣ ΑΡΣΙ +ΝΥΣΤΕΡΙ  989 (21,1%) το 2009 +0,5%
ΜΕΤΩΠΟ 672 (15,7%) 2 ΕΔΡΕΣ ΑΕΓ 449 (9,6%) το 2009 +6,1%
ΔΗΠΑΚ 576 (13,4%) 2 ΕΔΡΕΣ από 584 (12,5%) το 2009 +0,9%
ΠΑΣΚ 370 (8,6%) 1 ΕΔΡΑ από 1119 (23,9%) το 2009 -15,3%
ΙΑΣΥ 288 (6,7%) 1 ΕΔΡΑ
ΑΙΚ 157 (3,7%) 1 ΕΔΡΑ από 105 (2,2%) το 2009 +1,5%


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΤ. ΟΕΝΓΕ 2013
ΕΓΚΥΡΑ: 4387
ΔΗΚΝΙ 1346 (30,7%) 36 αντιπρόσωποι από 1642 (34,1%) το 2009 -3,4%
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 1035 (23,6%) 27 αντιπρόσωποι ΑΡΣΙ+ΝΥΣΤΕΡΙ 948 (19,7%)  το 2009 +3,9%
ΜΕΤΩΠΟ 697 (15,9%) 18 αντιπρόσωποι, ΑΕΓ 464 (9,6%) το 2009 +6,3%
ΔΗΠΑΚ 606 (13,8%) 16 αντιπρόσωποι από 541 (11,2%) +2,6%
ΠΑΣΚ 354 (8,1%) 9 αντιπρόσωποι από 1169 (24,1%) -16%
ΙΑΣΥ 233 (5,3%) 6 αντιπρόσωποι
ΑΙΚ 116 (2,6%) 3 αντιπρόσωποι από 57 (1,2%) +1,4%