Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ"Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Συντονιστές Διευθυντές/τριες όλων των Επιστημονικών ΤμημάτωνΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Διοίκηση ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»

Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας

Δ/ντη Προσωπικού

Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ)

Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ)

Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ)

Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ευαγγελισμός (ΣΕΝΕ)ΘΕΜΑ: «Παράνομη η παράταση σύμβασης εργασίας Ειδικευομένων προκειμένου να υπηρετήσουν τις ημέρες της νόμιμης επίσχεσης εργασίας τους»Αξιότιμοι κύριοι Διευθυντές και Διευθύντριες,Τις τελευταίες εβδομάδες γίνεται προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών προς το πρόσωπό σας από το Γραφείο Προσωπικού, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, και τον Διοικητή του νοσοκομείου σχετικά με τις προηγούμενες νόμιμες επισχέσεις εργασίας των Ειδικευομένων Ιατρών του Τμήματός σας. Συγκεκριμένα σας έχουν κοινοποιηθεί κάποιες απόψεις σχετικά με την αναγνώριση ή μη του χρόνου επίσχεσης εργασίας στον χρόνο ειδίκευσης από αναρμόδια όργανα και καθ’υπέρβαση καθήκοντος, οι οποίοι αυθαίρετα αναλαμβάνουν πρωτοφανείς νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Πουθενά όμως στην υπάρχουσα νομοθεσία δεν περιγράφεται παράταση της σύμβασης εργασίας των Ειδικευομένων Ιατρών προκειμένου να αναπληρώσουν ημέρες νόμιμης επίσχεσης εργασίας από ευθύνη του εργοδότη. Η επίσχεση εργασίας είναι αδιαμφισβήτητα βασικό δικαίωμα προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου, και έχει χρησιμοποιηθεί από δεκαετιών σαν έσχατο μέσο πίεσης. Μάλιστα, υπάρχουν από ετών δύο γνωμοδοτήσεις, η μία από καθηγητή του Εργατικού Δικαίου και η άλλη από καταξιωμένο νομικό του Εργατικού Δικαίου των Ιατρών, που τονίζουν ότι ΔΕΝ υπηρετούνται οι ημέρες της επίσχεσης εργασίας εφόσον ευθύνεται ο εργοδότης.

Οι Ειδικευόμενοι Ιατροί, όπως γνωρίζετε, βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, καθώς για άλλη μια φορά παραμένουν απλήρωτοι για τις τακτικές εφημερίες τριών μηνών. Μετά από τις συνεχείς μειώσεις στις απολαβές των Ιατρών και την εκτόξευση της φορολόγησής τους, οι περισσότεροι Ειδικευόμενοι Ιατροί δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες της οικογενείας τους. Μη έχοντας άλλο νόμιμο τρόπο να αντιδράσουν, οι Ειδικευόμενοι Ιατροί προέβησαν, για βραχύχρονο διάστημα κατά το περασμένο έτος, σε επίσχεση εργασίας, διεκδικώντας την πληρωμή των δεδουλευμένων Ειδικευομένων και Ειδικευμένων αλλά και βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας των ασθενών και εργασίας του προσωπικού.

Στα πλαίσια συναδελφικότητας και στενής συνεργασίας Ειδικευομένων και Ειδικευμένων Ιατρών στον Ευαγγελισμό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:Σας έχει ζητηθεί η καταγραφή των ημερών επίσχεσης εργασίας των Ειδικευομένων Ιατρών του τμήματός σας. Η εν λόγω πράξη αφορά διοικητική ευθύνη που υπάγεται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες του Γραφείου Προσωπικού, και σε ουδεμία περίπτωση δεν πρέπει να μετατεθεί στους Συντονιστές Διευθυντές.
Η ισόχρονη αναπλήρωση των ημερών της επίσχεσης εργασίας δεν στοιχειοθετείται από κανένα νομοθετικό πλαίσιο, και επομένως δεν πρέπει οποιαδήποτε πρωτοβουλία στο ζήτημα αυτό να ληφθεί προσωπικά και μεμονωμένα από Συντονιστή Διευθυντή. Η επίσχεση εργασίας των Ειδικευμένων και Ειδικευομένων Ιατρών εντάχθηκε το προηγούμενο διάστημα σε μια πανελλαδική κινητοποίηση με συμμετοχή χιλιάδων και κάλυψη όλων των συνδικαλιστικών οργάνων. Δεν νοείται να υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και νομοθετικές πρωτοβουλίες ανάμεσα στα διάφορα νοσοκομεία ανά την επικράτεια, ούτε χρειάζεται ο Ευαγγελισμός να πρωτοστατήσει στις εξελίξεις αυτές. Πίσω από την προσπάθεια επιβολής της αναπλήρωσης της επίσχεσης εργασίας των Ειδικευομένων, είναι λογικό να υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες που αποσκοπούν στην καταστολή της όποιας αντίδρασης του Ιατρικού κόσμου (όπως άλλωστε έγινε με την «απαγόρευση» της επίσχεσης εργασίας των Ειδικευμένων νοσοκομειακών Ιατρών).
Η έμμισθη παράταση της σύμβασης εργασίας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να αναπληρώσει τον χρόνο επίσχεσης εργασίας είναι μια ακόμα πρωτοβουλία του νοσοκομείου μας, η οποία δεν έχει εγκριθεί ούτε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ), αλλά ούτε από το Υπουργείο Οικονομικών. Φυσικά, η άμισθη προσφορά εργασία δεν επιτρέπεται από το νόμο.
Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του χρόνου Ειδικότητας των Ειδικευομένων Ιατρών, προκειμένου για αναπλήρωση της επίσχεσης εργασίας, με τη σειρά της θα οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου αναμονής για έναρξη Ειδικότητας. Οι δύο αυτές ενέργειες είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσουν σφοδρές πολιτικές και δικαστικές παρεμβάσεις από τους θιγόμενους και τους συνδικαλιστικούς φορείς.
Σε περίπτωση που εσείς κρίνετε ότι πραγματικά υπάρχει έλλειμμα στην εκπαίδευση κάποιων Ειδικευομένων του Τμήματός σας, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εγγράφως και αναλυτικά για:
τους επιστημονικούς τομείς στους οποίους υστερεί ο Ειδικευόμενος από την απουσία του
το επιστημονικό πρόγραμμα του Τμήματός σας κατά τις ημέρες απουσίας του Ειδικευομένου
το επιστημονικό πρόγραμμα του τρέχοντος έτους και τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να αναπληρωθεί το εν λόγω έλλειμμα στην εκπαίδευση κατά το διάστημα αυτό
τον αριθμό των εφημεριών του Ειδικευόμενου. Σύμφωνα με το τελευταίο έγγραφο του κου Μπραβάκου από το ΥΥΚΑ, οι ώρες των εφημεριών αναγνωρίζονται σαν χρόνος εκπαίδευσης και άρα συμπεραίνουμε ότι δύναται να αφαιρεθεί από την πλεονάζουσα εκπαίδευση αυτή το διάστημα της επίσχεσης εργασίας
το πρόγραμμα χορήγησης αντισταθμιστικών ημερών ανάπαυσης μετά από εφημερία (ρεπό) του Τμηματός σας για κάθε μήνα. Σύμφωνα με το τελευταίο έγγραφο του ΥΥΚΑ τα ρεπό συμψηφίζονται με τις αντίστοιχες ώρες εφημέρευσης προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός χρόνος εκπαίδευσης.

Ο Σύλλογος Ειδικευομένων Ιατρών του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση και επικοινωνία με τους Ειδικευόμενους του Ευαγγελισμού και των υπολοίπων νοσοκομείων για άμεση αντιμετώπιση καταπάτησης των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων τους και της ποιότητας εκπαίδευσής τους, ενώ ενημερώνει και συνεργάζεται με όλα τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα για την καταπάτηση των φαινομένων αυτών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση των νομικών παραμέτρων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη νομική υπηρεσία των συλλογικών Ιατρικών φορέων.Με εκτίμηση,Ο Σύλλογος Ειδικευομένων Ιατρών του ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός»Υπογράφουν τα μέλη του εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου:Δρίτσας ΣπυρίδωνΝανίδης ΝικήταςΧατζηθεοδώρου ΘεόδωροςΜπεθάνης ΣπυρίδωνΔουμουλάκης Αντώνιος