Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008

Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ 5-11-08

Αθήνα, 5-11-08
Η Α.Ρ.Σ.Ι. –όπως ξεκαθάρισε στην τοποθέτησή της στη σημερινή συνεδρίαση του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ - θεωρεί λανθασμένη την κατά πλειοψηφία απόφαση (την οποία ψήφισαν ΔΗΚΝΙ-ΠΑΣΚ-ΑΕΓ) για τους εξής βασικούς λόγους :
1. Το ΓΣ δεν έχει δικαίωμα να καλέσει τους νοσοκομειακούς γιατρούς να καταθέσουν πλήρη προγράμματα για το υπόλοιπο του Νοεμβρίου (δηλαδή να προκηρύξει από τα πάνω λήξη των κινητοποιήσεων) πριν αποφασίσουν σχετικά οι συνελεύσεις.
2. Η διαπραγμάτευση έπρεπε να μείνει ανοικτή. Η ΟΕΝΓΕ έπρεπε να απορρίψει και την νέα πρόταση του υπουργείου και να κάνει νέα αντιπρόταση. Σε αυτήν την αντιπρόταση έπρεπε πρωτίστως να υπάρχουν δεσμεύσεις για :
- Πραγματοποίηση όλων των προσλήψεων μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2009, έτσι ώστε από 1-7-09 να μην υπάρχει κανένας γιατρός στη χώρα (ειδικός ή ειδικευόμενος) που να εξαναγκάζεται να κάνει πάνω από 7 εφημερίες τον μήνα.
- Δέσμευση ότι καμία από τις προσλήψεις ειδικευμένων δεν θα αφορά θέση «επικουρικού» αλλά μόνο οργανικές θέσεις επιμελητών.
- Συγκεκριμενοποίηση των ασαφών σημείων του «πολυδιευθυντικού» σύμφωνα με την σχετική απόφαση του τελευταίου έκτακτου συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ (π.χ. διαδικασία αξιολόγησης για τους σημερινούς αναπληρωτές μέσα στο 2009 με προοπτική την κατάργηση αυτής της μεταβατικής βαθμίδας ώστε στο μέλλον η ατομική εξέλιξη να γίνεται απ’ ευθείας από τον βαθμό του Α΄ στο βαθμό του διευθυντή). Το τελευταίο ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο γιατί και ακόμα και μέσα στην ίδια τη συνεδρίαση του ΓΣ του ΟΕΝΓΕ υπήρξε τοποθέτηση ότι πρέπει να βλέπουμε την εξέλιξη στο βαθμό του διευθυντή μόνο σαν πύλη εξόδου (δηλαδή μόνο ταυτόχρονα με τη συνταξιοδότηση).
Επίσης έπρεπε να υπάρχει νέα αντιπρόταση από την ΟΕΝΓΕ και για το μισθολογικό σκέλος με μεγαλύτερες αυξήσεις ιδιαίτερα για τις χαμηλότερες βαθμίδες (ειδικευόμενους και Β΄) πιο κοντά στα αιτήματα του έκτακτου συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, έπρεπε να προταθεί συνέχιση και όχι να κηρυχθεί (και μάλιστα από τα πάνω) αναστολή. Έπρεπε να μετατεθεί η ημερομηνία απόσυρσης των εφημερευόντων μόνο για λίγες μέρες (ως τις 11 ή το πολύ ως τις 12 Νοέμβρη), να επιδιωχθεί ως τότε νέα συνάντηση με το υπουργείο και νέα συνεδρίαση του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ την Τρίτη 11-11.
3. Είναι δεδομένο ότι η σημερινή απόφαση έτσι όπως πάρθηκε θα αξιοποιηθεί επικοινωνιακά στο έπακρο από τον υπουργό προβάλλοντας ότι «τα βρήκαμε σε όλα», «όλα τέλειωσαν» κλπ με τρόπο τέτοιο που θα καθιστά πολύ δυσκολότερη κάθε ανακίνηση του θέματος στο άμεσο μέλλον.