Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016

ΔΗΛΩΣΗ ΓΓ ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΔΗΛΩΣΗ Π.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΓ ΟΕΝΓΕ, ΓΙΑ ΝΟΣΟΚ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 24/6/16

Άμεση ανάγκη για επείγοντα μέτρα ώστε να αποτραπεί η κατάρρευση του νοσοκομείου Καλαμάτας.
Η λειτουργία του νοσοκομείου διατηρείται μόνο χάρη στην αυτοθυσία του ιατρικού και του λοιπού υγειονομικού προσωπικού, που έχει ξεχάσει τι σημαίνει άδεια και ρεπό ...

Επισκέφθηκα σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και συναντήθηκα με το Σωματείο Νοσοκομειακών Γιατρών Μεσσηνίας και με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου.

Από τις αναφορές των παρευρισκομένων προκύπτει δραματική κατάσταση που δημιουργείται από τις μεγάλες ελλείψεις ιατρικού αλλά και λοιπού προσωπικού.

  • Λειτουργούν 2 (δύο) Παθολογικές Κλινικές, με 40 (σαράντα) κλίνες η κάθε μία. Στην Α΄ Παθολογική υπηρετούν 3 ειδικευμένοι γιατροί σε οργανικές θέσεις + 1 επικουρικός ειδικευμένος, ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 6. Στην Β΄ Παθολογική υπηρετούν 2 ειδικευμένοι + 1 που έχει απαλλαγεί από το εφημεριακό έργο για λόγους υγείας, ενώ οι οργανικές θέσεις είναι επίσης 6. Υπάρχει και 1 (ένας) αποσπασμένος αγροτικός γιατρός που διαθέτει τίτλο ειδικότητας και αποχωρεί σε λίγες μέρες. Το νοσοκομείο είναι καθημερινά σε Γενική Εφημερία, και όλη την τουριστική περίοδο ο πληθυσμός της περιοχής πολλαπλασιάζεται. Όπως είναι αναμενόμενο, κάθε μία από τις δύο Παθολογικές Κλινικές έχει Γενική Εφημερία 15 μέρες κάθε μήνα. Ο (ένας) ή η (μία) γιατρός που εφημερεύει σε Γενική Εφημερία πολύ συχνά έχει υπό την ευθύνη του (ή – της) ταυτόχρονα το ΤΕΠ, τους ασθενείς της Κλινικής του (-της) και τους ασθενείς της άλλης Παθολογικής Κλινικής, αφού συμβαίνει οι γιατροί της άλλης κλινικής να έχουν εξαντλήσει το μηνιαίο όριο εφημεριών τους καθώς θα πρέπει να εφημερεύουν σε ενεργό εφημερία όταν η Κλινική τους έχει Γενική Εφημερία.
  • Το ΤΕΠ στελεχώνεται αποκλειστικά από τους εφημερέυοντες γιατρούς των Τμημάτων, καθώς δεν υπάρχουν υπηρετούντες ιατροί ΤΕΠ. Οι γιατροί του νοσοκομέιου έχουν ζητήσει την ενίσχυση του ΤΕΠ με μόνιμους γιατρούς που θα ανήκουν μόνο στο ΤΕΠ, ενώ εν όψη του μεγάλου φόρτου της θερινής περιόδου που έχει ήδη αρχίσει έχουν ζητήσει την ενίσχυση του ΤΕΠ με γενικούς γιατρούς από τα ΚΥ και τα ΠΕΔΥ του νομού.

Ιδιαίτερα για το πρόβλημα των Παθολογικών Κλινικών και του ΤΕΠ, το Σωματείο Γιατρών έχει στείλει επίσημη αναφορά στην Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ.

  • Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα. Λειτουργούν 5 (πέντε) συνολικά μονάδες : Κλασικό ακτινοδιαγνωστικό, Υπέρηχοι, Μαστογράφος, Αξονικός Τομογράφος, Μαγνητικός Τομογράφος. Για όλες αυτές τις μονάδες υπηρετούν μόνο 3 (τρεις) ειδικευμένοι γιατροί σε οργανικές θέσεις + 3 (τρεις) επικουρικοί. Τυπικά, οι οργανικές θέσεις είναι 7 (επτά), όμως αυτές είχαν προβλεφθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του Αξονικού, του Μαγνητικού και του Μαστογράφου. Οι οργανικές θέσεις πρέπει να αυξηθούν σε 10 (δέκα) τουλάχιστον, και οι 7 (επτά) κενές πρέπει να καλυφθούν άμεσα.
    Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως ο μαγνητικός τομογράφος λειτουργεί μόνο 2 (δύο) ημέρες της βδομάδας λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού, με συνέπεια την συνεχιζόμενη οικονομική αιμορραγία παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ προς τον ιδιωτικό τομέα.
  • Μεγάλη έλλειψη ιατρικού προσωπικού υπάρχει και στα εργασήρια Αιματολογικό, Βιοχημικό, Βιοπαθολογικό καθώς και στο Τμήμα Αιμοδοσίας.
  • Και στα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου η στελέχωση καλύπτεται από επικουρικούς ειδικευμένους σε ποσοστό περίπου 50%, και όχι από ειδικευμένους σε οργανικές θέσεις. Χαρακτηριστικά στο Γαστρεντερολογικό υπηρετούν 3 (τρεις) επικουρικοί και κανένας γιατρός σε οργανική θέση.
  • Ειδικευόμενοι γιατροί υπηρετούν πολύ λίγοι. Κενά επιχειρείται να καλύπτονται σε πολλά τμήματα με αποσπασμένους αγροτικούς.

Πρόσθετο φόρτο στην εξάντληση του ιατρικού προσωπικού δημιουργούν αναγκαστικές μετακινήσεις γιατρών από το νοσοκομείο Καλαμάτας προς το νοσοκομείο Κυπαρισσίας που όπως είναι ευνόητο αποδυναμώνουν ακόμα περισσότερο το μεγαλύτερο νοσκομείο χωρίς να λύνουν τα προβλήματα του μικρότερου καθώς αποτελούν μια προσωρινή και “πασαλειμματική μή λύση”.


Όσον αφορά το υπόλοιπο προσωπικό πλην γιατρών, οι ελλέιψεις είναι επίσης πολύ μεγάλες.
  • Νοσηλευτικό προσωπικό. Υπηρετούν 322 ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 417 (λείπει το 25%).
  • Τεχνολόγοι εργαστηρίων. Υπηρετούν 47, ενώ οι οργανικές θέσεις είναι 79 (λείπει το 40%).
Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως οι θέσεις αυτές του οργανισμού σαφέστατα υπολείπονται των πραγματικών αναγκών, καθώς από τότε που εκδόθηκε ο οργανισμός έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν μια σειρά νέες μονάδες και έχουν αναλάβει υπηρεσία γιατροί με ειδικότητες που δεν προϋπήρχαν (Αιμοδυναμική Μονάδα - Στεφανιογράφος, Μονάδα Εμφραγμάτων, Αγγειοχειρουργική Μονάδα, Νευροχειρουργική Μονάδα, Ψυχιατρικό Τμήμα, Αξονικός Τομογράφος, Μαγνητικός Τομογράφος, Μαστογράφος). Άρα, οι πραγματικές ανάγκες σε λοιπό προσωπικό είναι πολύ μεγαλύτερες.


Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας εξυπηρετεί μια μεγάλη περιοχή με μεγάλο πληθυσμό, τόσο αστικό όσο και αγροτικό. Η περιοχή έχει σημαντική τουριστική κίνηση πολλούς μήνες του έτους με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός αναφοράς του νοσοκομείου. Οι αρμόδιοι πρέπει με άμεσα και επείγοντα μέτρα ενίσχυσης του νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό να αποτρέψουν την λειτουργική του κατάρρευση. Η αυτοθυσία των γιατρών του νοσοκομείου έχει εξαντληθεί.