Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣ. ΝΙΚΑΙΑΣ 29-10-08

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ Νίκαια, 29-10-08

Η γενική συνέλευση ομόφωνα :
1. Επαναβεβαιώνει τις αποφάσεις των δύο προηγούμενων γενικών συνελεύσεων για την κατάρτιση προγραμμάτων εφημεριών για τον μήνα Νοέμβριο 2008. (θα κατατεθούν προγράμματα εφημεριών με 2 εφημερίες για κάθε ειδικό και 4 για κάθε ειδικευόμενο. Δεν θα γίνει καμμία περικοπή στην ασφαλή σύνθεση εφημερίας κάθε ημέρας, αλλά το πρόγραμμα θα καταρτιστεί για κάθε τμήμα ως την ημέρα που θα επαρκέσει ο προβλεπόμενος αριθμός των εφημεριών ανά ιατρό. Η κατάρτιση πλήρων προγραμμάτων για το υπόλοιπο του μηνός Νοεμβρίου και εξής θα εξαρτηθεί απόλυτα από τη στάση που θα τηρήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας στις διαπραγματεύσεις με την Διαπραγματευτική Ομάδα της ΟΕΝΓΕ στην κατεύθυνση υπογραφής κλαδικής συμφωνίας με την οποία θα αρχίσουν να αίρονται οι αδικίες που έχουν συσσωρευτεί σε βάρος των νοσοκομειακών γιατρών). Με δεδομένο το γεγονός ότι ήδη έχουν κατατεθεί επίσημα πάνω από 300 υπογραφές γιατρών του νοσοκομείου κάτω από το σχετικό κείμενο της συνέλευσης 2-10-08, η γενική συνέλευση :
- Απαιτεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο να αντιμετωπίσει κατάλληλα τυχόν μεμονωμένες περιπτώσεις διευθυντών που στην κατάρτιση των προγραμμάτων επιχειρήσουν να παραβιάσουν τις αποφάσεις των συνελεύσεων θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών ή/και τα δικαιώματα των γιατρών.
- Λαμβάνει από τώρα μέτρα προετοιμασίας της κινητοποίησης, εφ’ όσον φανεί ότι δεν ευοδώνονται οι διαπραγματεύσεις ΟΕΝΓΕ – Υπουργείου. Συγκεκριμένα από αρχές Νοεμβρίου:
A) αναστέλλονται οι τακτικές εισαγωγές, και γενικά ο προγραμματισμός τακτικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων.
B) Στις γενικές εφημερίες εισάγονται προς νοσηλεία μόνο ασθενείς των οποίων κινδυνεύει άμεσα η ζωή ή/και η σωματική ακεραιότητα.
Γ) Δρομολογείται η έκδοση εξιτηρίων για όλους τους υπόλοιπους ασθενείς.
Η γενική συνέλευση καλεί τους νοσοκομειακούς γιατρούς όλης της χώρας να λάβουν παρόμοιες αποφάσεις στις συνελεύσεις τους, και να συντονιστούν για καλύτερη αποτελεσματικότητα, συμπεριλαμβανόμενης και της νομικής υποστήριξης.
2. Η γενική συνέλευση εκφράζει επιφυλάξεις για την αντιπρόταση του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ προς το υπουργείο (22-10-08), θεωρώντας την πολύ πίσω από τα αιτήματα που διετύπωσε το τελευταίο έκτακτο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ. Το θέμα θα ξανασυζητηθεί στην επόμενη γενική συνέλευση τη Δευτέρα 3-11-08.
3. Η γενική συνέλευση ενημερώθηκε για την σημερινή συνάντηση των ιατρικών φορέων του νοσοκομείου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σχετικά με τα δραματικά προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου που δημιουργούνται κυρίως από τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Στην επόμενη γενική συνέλευση (3-11-08) θα εκτιμηθούν οι απαντήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε να στείλει γραπτά το υπουργείο, και αν αυτές κριθούν μη ικανοποιητικές θα αποφασιστούν κινητοποιήσεις σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των προηγούμενων συνελεύσεων (απεργία διαρκείας με αναστολή της λειτουργίας του νοσοκομείου).