Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΚΕΠΑ


ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΚΕΠΑ

Από Α.Ρ.Σ.Ι. – Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών                     11-1-14

Η διοίκηση του ΙΚΑ επανέφερε σαν «υποχρεωτική» την συμπλήρωση του «εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας» προς τα ΚΕΠΑ από τον παραπέμποντα γιατρό. Μάλιστα, κατά την προσφιλή συνήθεια των εκεί υπηρεσιών, καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση δεν έγινε προς τα νοσοκομεία, τα ΚΥ, τους Ιατρικούς Συλλόγους κλπ, αλλά απλούστατα … επιφορτίστηκαν οι ίδιοι οι ασθενείς (!) με την «υποχρέωση» να ενημερώνουν τους γιατρούς και να απαιτούν την συμπλήρωση του εντύπου. Πάλι καλά που δεν τους έδωσαν στο χέρι και το σχετικό ΦΕΚ για να «κυνηγάνε» τους γιατρούς κραδαίνοντας τον … νόμο, όπως είχαν κάνει τον περασμένο Ιούνιο …
Η διαδικασία του εντύπου είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ όσον αφορά  τρία συγκεκριμένα σημεία :
1) Αφορά όλους τους γιατρούς. Στην 1η σελίδα του εντύπου αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του ασθενούς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης κατοικίας καθώς και τηλεφώνου), και στο τέλος της σελίδας καλείται ο γιατρός να υπογράψει δηλώνοντας «υπεύθυνα» την αλήθεια των στοιχείων του ασθενούς. Είναι προφανές και αυτονόητο πως για την αλήθεια των στοιχείων του πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ο εξεταζόμενος και όχι ο γιατρός.
2) Αφορά όλους τους γιατρούς. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εγκυκλίους του Υπ.Υγείας, ο γιατρός υπογράφοντας γνωματεύσεις υποχρεούται να δηλώνει το ΑΜΚΑ του και τον ΑΜ ΤΣΑΥ. Ήδη και αυτό είναι υπερβολικό, πόσο μάλλον και η αναγραφή του Ιατρικού Συλλόγου στον οποίον ο γιατρός είναι μέλος –περιττολογία που πρέπει να απαλειφθεί, καθώς όλοι οι γιατροί συμμορφωνόμενοι με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν σφραγίδες στις οποίες αναγράφονται ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, ΑΜΚΑ και ΑΜ ΤΣΑΥ και όχι άλλα περιττά στοιχεία.
3) Αφορά τα νοσοκομεία και ΚΥ του ΕΣΥ. Με απαράδεκτο και αντιδεοντολογικό τρόπο οι υπεύθυνοι διοικητικών υπηρεσιών πολλών νοσοκομείων αμέσως μετά την επαναφορά του «εντύπου», αρνούνται να εκτελέσουν το αυτονόητο καθήκον έκδοσης ιατρικών πιστοποιητικών. Εδώ πρέπει επειγόντως να διευκρινιστεί το αυτονόητο, πως δηλαδή τα νοσοκομεία και ΚΥ υγείας του ΕΣΥ εκδίδουν οποιαδήποτε ιατρική γνωμάτευση μετά από νοσηλεία ή από εξέταση του ασθενούς στα εξωτερικά ιατρεία. Η διοικητική υπηρεσία αντιγράφει στο όποιο έντυπο τα αναγραφόμενα στο επίσημο βιβλίο εξέτασης αφού ο ενδιαφερόμενος εξετασθείς υποβάλλει σχετική αίτηση, και ο ιατρός υπογράφει. Άρα οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να προμηθευθούν τα σχετικά έντυπα «εισηγητικού φακέλου» και όταν δέχονται αιτήσεις που αναφέρουν πως το πιστοποιητικό θα υποβληθεί στα ΚΕΠΑ, να συμπληρώνουν το συγκεκριμένο έντυπο (εφ όσον το Υπ. Εργασίας επιμένει σε αυτήν την μορφή εντύπου). Σε κάθε περίπτωση είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ η διαδικασία «κυνηγητού» των γιατρών από τους ασθενείς χωρίς διαδικασία εξέτασης στα ιατρεία ή νοσηλεία και χωρίς την εμπλοκή των αρμόδιων υπηρεσιών του νοσοκομείου.
Μετά από πρόταση της Α.Ρ.Σ.Ι. οι παραπάνω θέσεις έχουν υιοθετηθεί ομόφωνα τόσο από την ΕΙΝΑΠ όσο και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Την επόμενη εβδομάδα (13-17/1/14) αναμένεται να υπάρξουν συναντήσεις με τους αρμόδιους για το θέμα αυτό. Ο ΠΙΣ με απόφασή του (10-1-14) καλεί του ιατρούς ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ μέχρι νεωτέρας.

Είναι αυτονόητο πως για την όποια ταλαιπωρία των ασθενών την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έχουν οι κυβερνητικοί αρμόδιοι.