Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

Απαράδεκτη απόφαση της «Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΑΕΠΠ)Απαράδεκτη απόφαση της «Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (ΑΕΠΠ)

Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή,        11/6/2018

Μετά από αιτήματα μεγάλων καπιταλιστικών εταιρειών ιατρικής τεχνολογίας, το 1ο κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) αποφάσισε στις 4/6/2018 (απόφαση Α254/2018) το προσωρινό «πάγωμα» μεγάλου διαγωνισμού ύψους δεκάδων εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και το υπουργείο Υγείας για προμήθεια ιατρικών συσκευών σε διάφορα νοσοκομεία. Το σκεπτικό της απόφασης ήταν πως περίπου είναι … «άδικο» ( ; ) για κάποιες μεγάλες καπιταλιστικές εταιρείες να τους ζητείται να βεβαιώνουν υπεύθυνα πως οι προσφορές τους σε διαγωνισμούς είναι εντός τεχνικών προδιαγραφών έτσι ώστε να αξιολογείται τεχνικά μόνο η προσφορά του μειοδότη σε κάθε είδος και να συντομεύεται έτσι σημαντικά ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας και της προμήθειας. Αυτή η καθυστέρηση του διαγωνισμού εκτός από τα καπιταλιστικά συμφέροντα κάποιων εμπλεκομένων προμηθευτών σαφέστατα εξυπηρετεί και τα καπιταλιστικά συμφέροντα μεγάλων αλυσίδων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.
Είναι σαφές πως υπέρ των μεγάλων καπιταλιστικών συμφερόντων και εναντίον της υγείας της λαϊκής πλειοψηφίας δεν δρουν μόνο οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπλεγμα τομέων του αστικού κράτους – υπηρεσιών – «αρχών» κλπ που δρα υπέρ του μαύρου μετώπου κεφαλαίου – ΕΕ – ΔΝΤ βασιζόμενο σε διάφορους μνημονιακούς νόμους. Η ριζική ανατροπή ΟΛΟΥ αυτού του συμπλέγματος, αστικών μνημονιακών κυβερνήσεων ΚΑΙ αστικών κρατικών μηχανισμών είναι αναγκαίος μονόδρομος ώστε να υπάρξει έστω και η παραμικρή σημαντική βελτίωση της κατάστασης υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας σε οποιονδήποτε τομέα, πρώτα και κύρια στην δημόσια περίθαλψη. Επίσης είναι σαφές πως είναι σάπια και σαθρή όλη η ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών του δημοσίου – αποτελεί απλώς επίφαση νομιμότητας ώστε μεγάλες καπιταλιστικές εταιρείες να συνεχίζουν να αρμέγουν το δημόσιο χρήμα και προσφέρει διάφορα νομικά «πατήματα» για την εξυπηρέτηση των υπερκερδοσκοπικών τους επιδιώξεων.
-          Θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση Α254/2018 του 1ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και απαιτούμε την ανάκλησή της. Ζητάμε την με κάθε τρόπο άμεση ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με σύγχρονη ιατρική τεχνολογία γιατί ο λαός μας δικαιούται σύγχρονη, υψηλής στάθμης, ισότιμη, καθολική, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν περίθαλψη.

-          Με την ευκαιρία ξανατονίζουμε πως χρειάζεται ριζική ανατροπή και εκ θεμελίων τροποποίηση η νομοθεσία περί προμηθειών στα δημόσια νοσοκομεία αλλά και γενικά η νομοθεσία περί προμηθειών του δημοσίου. Είναι υποκρισία και φαρισαϊσμός εκ μέρους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ από την μία να διατηρεί και να επεκτείνει την καταστροφική μνημονιακή νομοθεσία και από την άλλη να διαμαρτύρεται σε διάφορες περιστάσεις λες κι αυτήν την νομοθεσία την ψήφισαν ή την διατηρούν κάποιοι άλλοι.