Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2009

Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ ΧΘΕΣ

Ακολουθεί πρόχειρη σύγκριση κειμένων και μερικά προσωπικά σχόλια
από Όλγα Κοσμοπούλου, εκπρόσωπο της ΑΡΣΙ στο ΓΣ της ΟΕΝΓΕ

Η ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΕΛΙΚΑ ΧΘΕΣ, 5/2/2009 ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΗ.

Με ...μικρές διαφορές από το συμφωνημένο και υπογεγραμμένο από τον (εκπρόσωπο της κυβέρνησης υποθέτουμε) κ. Αβραμόπουλο...

Οι διαφορές αυτές είναι, αφ’ενός μεν στην κουτοπόνηρη κατεύθυνση «3 το λάδι, 3 το ξύδι, 3 και το λαδόξυδο», όταν με τελείως προσβλητικό τρόπο και με μέθοδο «παπατζή» μειώνονται τα συγκεκριμένα ποσά των αυξήσεων και των φορολογικών απαλλαγών που έχουν συμφωνηθεί, αφ’ετέρου δε καθαρά επικίνδυνες, όταν πρόκειται για την χρονική διάρκεια της συμφωνίας και τις προσλήψεις...

Τί περιελάμβανε η συμφωνία που υπογράφηκε: «Οι πρώτες 4 για τους ειδικευµένους νοσοκοµειακούς γιατρούς και οι πρώτες 6 για τους ειδικευόµενους γιατρούς, εφηµερίες κάθε είδους και κατ' επιλογήν του γιατρού, φορολογούνται µε ειδικό συντελεστή 20 % ή µε το εισόδηµα. Οι πέραν των 4 πρώτων ή 6 εφηµεριών, για τους ειδικευµένους και τους ειδικευόµενους γιατρούς αντίστοιχα, δεν υπόκεινται σε φορολόγηση.»

Τί περιλαμβάνει το κείμενο που κατατέθηκε: «οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες των ειδικευμένων και ειδικευομένων ιατρών φορολογούνται αυτοτελώς, με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20 %»

Τί περιελάμβανε η συμφωνία που υπογράφηκε: «Το 50% του επιδόµατος εφηµερίας των Διευθυντών γιατρών της Α' Ζώνης δεν υπόκειται σε φορολόγηση. Το µέτρο αυτό θα ισχύει µετά την 1/1/09 για τους Συντονιστές Διευθυντές Α' Ζώνης.»

Τί περιλαμβάνει το κείμενο που κατατέθηκε: «Το 50% του επιδόµατος εφηµερίας των Διευθυντών γιατρών της Α' Ζώνης φορολογείται με ειδικό φορολογικό συντελεστή 20%»

Τί περιελάμβανε η συμφωνία που υπογράφηκε: Από 1/1/2009 στο ισχύον μισθολόγιο των Νοσοκομειακών γιατρών παρέχονται οι εξής αυξήσεις κατά βαθμό:
α) Ειδικευόμενος: Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 210 € και το Νοσοκομειακό
επίδομα κατά 90 €.
β) Επιμελητής Β' : Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 300 €.
γ) Επιμελητής Α' : Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 360 €.
δ) Διευθυντής: Αυξάνεται ο Β.Μ κατά 420 €.

Τί περιλαμβάνει το κείμενο που κατατέθηκε:
α) Ειδικευόμενος: ↑ βασικού μισθού από 842 €. σε 1003 €. + ↑ 90 €. στο νοσοκομειακό επίδομα: αύξηση βασικού κατά 161 €.
β) Επιμελητής Β': ↑ βασικού μισθού από 1203 €. σε 1433 €.: αύξηση βασικού κατά 230 €.
γ) Επιμελητής Α': ↑ βασικού μισθού από 1444 € σε 1720 € : αύξηση βασικού κατά 276 €.
δ) Διευθυντής: ↑ βασικού μισθού από 1684 € σε 2006 €: αύξηση βασικού κατά 322 €.

Τί περιελάμβανε η συμφωνία που υπογράφηκε: «Μετά από συζήτηση εντός αυστηρά των χρονικών ορίων της Σύμβασης, εφαρμόζεται Νέο Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο που η πρώτη φάση ξεκινάει με την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης και τις ανωτέρω αυξήσεις και στο καταληκτικό επίπεδο θα προσαρμόζεται προοδευτικά στις προτάσεις των θεσμικών εκπροσώπων των νοσοκομειακών γιατρών.
Ο τρόπος υπολογισμού του ωρομισθίου των ιατρικών εφημεριών θα προσεγγίσει την επόμενη 3ετία, τον τρόπο υπολογισμού των υπερωριών των Δημοσίων Υπαλλήλων.»

Τί περιελάμβανε η συμφωνία που υπογράφηκε: "Η διάρκεια της συλλογικής Σύμβασης και κατά άρθρα 1, 6 και 7 είναι ετήσια από 1/1/09 έως 31/ 12/09.
Έναρξη διαλόγου για την Κατάρτιση της επόμενης Συλλογικής Σύμβασης ορίζεται η 15η Οκτωβρίου του 2009."

Μαντέψτε... Όχι, οι δύο τελευταίες παράγραφοι ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στην συμφωνία όπως κατατέθηκε στη Βουλή. Επιπλέον, δεν γίνεται καμία μνεία για τις συνολικά 4500 προσλήψεις σε ορίζοντα διετίας.

Τα συμπεράσματα δικά σας

Εν αναμονή σχολίων
Όλγα Κοσμοπούλου