Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2009

ΑΤΤΙΚΟΝ

Οι παρακάτω υπογράφοντες ιατροί του νοσοκομείου, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ιατρών του ΠΓΝ «Αττικόν» στις 9-2-2009, δηλώνουμε ρητά και ανεπιφύλακτα προς κάθε αρμόδιο τα εξής:

1. Λαμβάνοντας υπ'όψιν το γεγονός της μονομερούς εκ μέρους της κυβέρνησης αθέτησης της κλαδικής συμφωνίας που υπογράφηκε την 1-12-2009 μεταξύ του Υπουργού Υγείας και της ΟΕΝΓΕ και διεκδικώντας την άμεση κύρωση από τη Βουλή της κλαδικής συμφωνίας, όπως ακριβώς υπογράφτηκε την 1-12-09, δηλώνουμε ότι, από εδώ και στο εξής και μέχρι να κυρωθεί από τη Βουλή η κλαδική συμφωνία όπως ακριβώς υπογράφηκε την 1-12-09, θα εφημερεύουμε σύμφωνα με το νόμιμο δικαίωμά μας, δηλαδή το μήνα Φεβρουάριο και εφεξής δεν θα πραγματοποιήσουμε περισσότερες από 2 εφημερίες ο κάθε ειδικός και 4 εφημερίες ο κάθε ειδικευόμενος. Δεν θα γίνει καμία περικοπή στην ασφαλή σύνθεση εφημερίας κάθε ημέρας, αλλά το πρόγραμμα θα καταρτιστεί ως την ημέρα που θα επαρκέσει ο προβλεπόμενος αριθμός των εφημεριών ανά ιατρό. Για την αυτονοήτως προκύπτουσα αναστολή της λειτουργίας του νοσοκομείου η ευθύνη θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου την πολιτεία.

2. Όσοι από εμάς έχουμε υπερβεί το όριο των εφημεριών που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία «καλή τη πίστη» και δεδομένου ότι είχε υπογραφεί η κλαδική συμφωνία, διεκδικούμε την αποπληρωμή των δεδουλευμένων μας, δεν θα υπογράψουμε οποιοδήποτε έγγραφο μας παρουσιαστεί ως αναγκαίο προαπαιτούμενο για να πληρωθούμε (π.χ. υπογραφές από ιατρούς περί συναίνεσης υπέρβασης ωραρίου κλπ) και η παραμικρή καθυστέρηση καταβολής των σχετικών υπερωριακών αποζημιώσεων συνεπάγεται την έναρξη επίσχεσης εργασίας και άλλων μορφών κινητοποιήσεων, όπως αποφασίζονται από τη Γενική μας Συνέλευση.
Οι ιατροί του νοσοκομείου σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους τους θα επεξεργαστούν όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τα παραπάνω αναγραφόμενα και ρητώς δηλούμενα.