Σάββατο 9 Μαΐου 2009

Ιστολόγιο για την εκπαίδευση και το περιεχόμενο της γνώσης

Νέο ιστολόγιο Υγειονομική Εκπαίδευση (http://healtheducationgr.blogspot.com/) για διάλογο σχετικά με την υγειονομική εκπαίδευση και το περιεχόμενο της παραγόμενης και παρεχόμενης γνώσης στις επιστήμες υγείας. Στείλτε τα κείμενά σας στο healtheducation@gmail.com.