Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Χανίων & Συλλόγου Εργαζομένων


                                                                            
                                                                         Χανιά  12/09/2017

                      ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
         ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ
                                                        
 «Στο Νοσοκομείο Χανίων η ενίσχυση της ΜΕΘ με προσωπικό ώστε να αναπτυχθούν σε πλήρη λειτουργία οι κλειστές της κλίνες επιτυγχάνεται με την μετακίνηση των υπηρετούντων σε αυτήν  Ιατρών σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου !!»
Αυτή ήταν η αδιανόητη «απάντηση» της Διοίκησης στις από διμήνου εκκλήσεις του Συντονιστή Δ/ντη της ΜΕΘ όταν αυτός, λόγω  της αποψίλωσης της ΜΕΘ από νοσηλευτικό προσωπικό, εξαναγκάσθηκε να λειτουργεί μόνο 4 από τις 7 υπάρχουσες κλίνες, ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς  λειτουργίας Κλινών ΜΕΘ με το υπάρχον προσωπικό.
Τόσο ο Συντονιστής Δ/ντης της ΜΕΘ, οσο και η ΕΓΕΣΥ και ο Σύλλογος Εργαζομένων , από μηνών επισημάναμε το πρόβλημα της υποστελέχωσης -επαναλαμβάνουμε «σε νοσηλευτικό» προσωπικό- και καλέσαμε τη Διοίκηση αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της να προχωρήσει επειγόντως σε ενέργειες για την ενίσχυση τόσο της ΜΕΘ όσο και του ΤΕΠ ,πράγμα το οποίο πρεσβεύει σε όλους τους τόνους ότι αποτελεί προτεραιότητα της , η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Προς επίρρωση των παραπάνω η  διοίκηση  διέταξε  την μετακίνηση μιας Ιατρού  από την ΜΕΘ σε τμήμα άσχετο με την οργανική της θέση (η ιατρός είναι αποσπασμένη στη ΜΕΘ και ανήκει στο ΤΕΠ) τμήμα στο οποίο η ίδια διοίκηση είχε αρνηθεί την ενίσχυση με επικουρικό Ιατρό επικαλούμενη έλλειψη κονδυλίων,  αποδεχόμενη de facto την αδυναμία της να επιλύσει το επείγον πρόβλημα του κλεισίματος των κλινών ΜΕΘ  γιατί δεν θέλουμε να διανοηθούμε ότι η «χρηστή» διοίκηση δρα εκδικητικά είτε  κατά τμημάτων του Νοσοκομείου είτε κατά συγκεκριμένων συναδέλφων.
Δυστυχώς όμως θα πρέπει να σκεφτούμε και αυτήν την πιθανότητα μετά από μια  σειρά συμβάντων που λαμβάνουν χώρα  στο Νοσοκομείο με την ανάληψη της νέας Διοίκησης.
Καταγράφονται  φαινόμενα φαβοριτισμού ,που αφορούν στα κριτήρια με τα οποία τοποθετείται προσωπικό (επικουρικοί ιατροί, νοσηλευτικό κλπ) και ταυτόχρονα λαμβάνονται ανερμάτιστες αποφάσεις, άλλες παράτυπες (πχ απόπειρα μείωσης των κλινών της Νευροχειρουργικής)  άλλες με καινοφανείς αιτιάσεις (δικαιολογίες για τη μετακίνηση του ορκισμένου Παιδοχειρουργού στο ΠΝΗ μέσα στον Αύγουστο ) και άλλες χωρίς καταγεγραμμένο σκεπτικό αλλά συνοδευόμενες  ατυχώς από  φαινόμενα  αυταρχισμού με αποκορύφωμα παρεμβάσεις στο Ιατρικό έργο ( από αιτιάσεις του τύπου «έτσι αποφάσισα» μέχρι «εντέλλεσθε» για το που θα νοσηλευθεί βαρέως πάσχων ασθενής) φαινόμενα που δημιουργούν  αυξανόμενη δυσαρέσκεια στο Ιατρικό και  νοσηλευτικό προσωπικό  τμημάτων που δεν έχουν την τύχη να απολαμβάνουν της ευμενείας της Διοίκησης.

            Η Ένωση Γιατρων και ο Σύλλογος Εργαζομένων ενημερώνει τη Διοίκηση ότι
1)    Δεν ανέχεται να παραμένει κλειστή για οποιοδήποτε λόγο ΟΥΤΕ ΜΙΑ  Κλίνη Εντατικής θεραπείας ούτε μία ημέρα παραπάνω και θέτει προ των μεγάλων ευθυνών τους για την επικίνδυνη για την Υγεία των πολιτών σημερινή εικόνα της ΜΕΘ  καταρχήν τη Διοίκηση και κατά δεύτερο λόγο την 7η ΥΠΕ και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
2)    Αντιδρά έντονα σε εκκολαπτόμενα φαινόμενα ευνοιοκρατίας και αυταρχισμού εντός του Νοσοκομείου , τα οποία δεν συνάδουν με την έννοια της χρηστής διοίκησης και απαιτεί από τη διοίκηση να απέχει εμπράκτως από σχετικές ενέργειες
3)    Δεν ανέχεται παρεμβάσεις στο Ιατρικό έργο από κανέναν Διοικητή.
4)    Απαιτεί οι μετακινήσεις Ιατρών και λοιπού προσωπικού να γίνονται με γνώμονα την Οργανική τους θέση και όχι με άλλα, ενδεχομένως άδηλα, κριτήρια
 Ενημερώνει δε τα μέλη της ότι έχουν δικαίωμα να μην αποδέχονται καμμία εντολή από κανένα όργανο της Διοίκησης εάν δεν είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη αρμοδίως .

                                      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    
              
                 ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ                                            ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΡΑΣΟΥΔΑΚΗΣ   
                                
                              ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                   ΒΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ                             ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ ΠΕΡΡΑΚΗ