Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Ανακοίνωση για τη σύσκεψη που πραγματοποίησε το ενωτικό κίνημα για την ανατροπή με αγωνιστές φοιτητές και φοιτητικά σχήματα

 Το Σάββατο 15/1/2022 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φοιτητών ιατρικής και γιατρών εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία που καλέστηκε από το ενωτικό κίνημα για την ανατροπή. Συμμετείχαν φοιτητές από όλη την Ελλάδα, συζητήθηκε και αναλύθηκε ο χαρακτήρας του foundation year και ο κομβικός ρόλος που έχει στο σχεδιασμό της κυβέρνησης και του κεφαλαίου για την υγεία. Συζητήθηκε το πως με το foyndation year αποσυνδέεται έτι περαιτέρω το πτυχίο από τα εργασιακά δικαιώματα, σπάει η ιατρική σε ένα σύνολο δεξιοτήτων και προωθείται η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας. 

Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε να προχωρήσουμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για το foundation year που θα κλιμακώνονται την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου με κινητοποιήσεις στο υπουργείο υγείας και στις επιμέρους υγειονομικές περιφέρειες