Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣ. ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ
22-2-10
ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ
Οι παρακάτω υπογράφοντες ιατροί του νοσοκομείου δηλώνουμε ότι :
ΕΠΕΙΔΗ η κυβέρνηση με πλήρη και αποκλειστική δική της ευθύνη, και μονομερώς, παραβιάζει τόσο την κλαδική συμφωνία πολιτείας – ΟΕΝΓΕ (1-12-08) όσο και τον σχετικό ισχύοντα νόμο 3754/11-3-09, και συγκεκριμένα στα σημεία 1) περί κατάργησης των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, με τη συνέχιση των διορισμών επικουρικών αντί μόνιμων επιμελητών και την εισαγωγή θεσμού γιατρών ΕΣΥ με σύμβαση έργου στις ΜΕΘ 2) περί προσλήψεων, αφού καμία από τις προβλεπόμενες 2000 νέες θέσεις δεν έχει προκηρυχθεί ενώ έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες κρίσης και για τις προϋπάρχουσες θέσεις 3) περί αποδοχών των νοσοκομειακών ιατρών, με τις εξαγγελθείσες περικοπές των επιδομάτων κατά 10-15% 4) περί αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών με 20%, με την εξαγγελθείσα κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών 5) περί ασφαλών προγραμμάτων εφημεριών καταρτιζομένων από τα επιστημονικά συμβούλια, αφού ήδη επιχειρείται περικοπή των προγραμμάτων κατά 10% τουλάχιστον.
ΓΙΑ ΑΥΤΟ οι ιατροί δεν θεωρούν πλέον εαυτούς δεσμευόμενους για την υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ωραρίου εργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (7ωρο πρωινό τακτικό ωράριο καθημερινές, πλήρης διαχωρισμός τακτικού από εφημεριακό χρόνο, ανώτατο εβδομαδιαίο όριο 48 ώρες για ειδικούς και 52 για ειδικευόμενους, ασφαλή προγράμματα εφημεριών με πλήρη σύνθεση). Για τον μήνα Μάρτιο 2010 εκτελούμε μέχρι 4 ενεργείς εφημερίες ο καθένας (εφημερία ετοιμότητας = 0,4 της ενεργούς, 5 ετοιμότητας = 2 ενεργείς, μικτή εφημερία = 0,7 της ενεργούς, 3 μικτές = 2 ενεργείς) με πλήρη ασφαλή σύνθεση στο πρόγραμμα μέχρι την ημέρα που αυτό καλύπτει κάθε τμήμα. Δηλώνουμε ότι κάθε προσπάθεια από οποιονδήποτε υπεύθυνο περικοπής της ασφαλούς σύνθεσης κάθε ημέρας ενέχει την ποινική ευθύνη έκθεσης ασθενών σε κίνδυνο, ενώ η προσπάθεια εξαναγκασμού των ιατρών σε υπέρβαση του ορίου των 4 εφημεριών αν η κυβέρνηση επιμείνει στην παραβίαση του ν. 3754 εγείρει δικαίωμα δικαστικής προσφυγής από τους ιατρούς με βάση τη νομοθεσία περί προσβολής προσωπικότητας.
Η παρακάτω δήλωση θα αποσυρθεί μόνον κατόπιν νέας απόφασης συνέλευσης και μόνον αν υπάρξουν αξιόπιστες δεσμεύσεις από την πολιτεία για τήρηση της κλαδικής συμφωνίας και όλων των σχετικών διατάξεων του ν. 3754.